/

Нашите консултанти

Вече не е необходимо да търсите експерти за подготовка на проекти, привличане на финансиране и изпълнение на дейностите. Имате ги с нас!


Елеонора Иванова

Собственик и управител на ЕЛЛЕА ЕООД - консултантска компания за управление на международни проекти и ФИНИНФО.БГ ЕООД – компанията, която поддържа и администрира Fininfo.BG

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програма за научни изследвания, виж още...

Владислав Георгиев

Консултант по управление на проекти и предприемачество, обучител, собственик на малък бизнес

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програма Развитие на човешките виж още...

Галя Менова

Консултант и обучител по управление на проекти, оценител на проектни предложения

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти по Програмата за Развитие на селските райони, Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията, виж още...

Росица Чопева

Експерт по корпоративни финанси; инвестиционен и финансов консултант

ЕКСПЕРТИЗА: Привличане и договаряне на дялово финансиране за малки и средни компании; инвестиционно и мостово финансиране за скалиране на виж още...

Димитър Ганев

Експерт безвъзмездни средства и публични проекти

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти по национални и европейски програми - План за възстановяване и устойчивост (ПВУ); Програма виж още...

Мариела Начева

Експерт управление на проекти в областта на околната среда; оценител на тръжни предложения

Експертиза: Подготовка и управление на проекти, предпроектни проучвания и анализи „разходи – ползи“ в областта на околната среда и кръговата виж още...

Инж. Илия Събев

Мениджър на проекти и консултант на инвеститори в строителството

ЕКСПЕРТИЗА: Организация, управление и развитие на строителни проекти. Бюджетиране. Управление и контрол на изпълнението виж още...

Ивелина Борисова

Експерт по управление на проекти

Подготовка и управление на проекти по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програма Развитие на човешките ресурси, изготвяне виж още...

Пламенка Върбанова

Мениджър проекти и консултант по финансиране

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка, управление и финансово отчитане на проекти по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програма виж още...

Стефан Атанасов

Консултант по управление на проекти и тръжни процедури, оценител на проектни предложения

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програма Развитие на човешките виж още...

Ирена Паскалева

Финансов и кредитен консултант, част от семейството на „Кредитланд“.

ЕКСПЕРТИЗА: Кредитиране за частни и бизнес клиенти. Намиране на най-доброто решение за инвестиционно и оборотно финансиране или комбинация виж още...

Лора Саркисян

Консултант по управление на проекти, оценител на програми и проекти

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка, управление, мониторинг и оценка на проекти по програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество; управление виж още...