Нашите консултанти

Ако ви е нужна качествена експертиза за подготовка на проектно предложение или бизнес план, кредитен специалист или консултант за структуриране на сделка с инвеститор, опитен мениджър проекти или проектен координатор за международни партньорски проекти, вече сте на правилното място.

Всички представени тук консултанти са преминали предварителна процедура на оценка, одобрение и положителна обратна връзка от клиенти. Всички те са доказани професионалисти в областите на компетентост, представени тук.

Можете да се свържете с тях директно, но ако имате нужда от допълнителни насоки, с радост ще помогнем!


Елеонора Иванова

Собственик и управител на ФИНИНФО.БГ ЕООД – компанията, която поддържа и администрира Fininfo.BG

ЕКСПЕРТИЗА: Управление на международни проекти с финансиране по Програма Дунав, Хоризонт Европа, Еразъм, програмите виж още...

Владислав Георгиев

Консултант по управление на проекти и предприемачество, обучител, собственик на малък бизнес

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програма Развитие на човешките виж още...

Росица Чопева

Експерт по корпоративни финанси; инвестиционен и финансов консултант

ЕКСПЕРТИЗА: Инвестиции и финансиране на ВЕИ проекти (соларни, вятърни централи, биогаз и биомаса); привличане виж още...

Мариела Начева

Експерт управление на проекти в областта на околната среда; оценител на тръжни предложения

Експертиза: Подготовка и управление на проекти, предпроектни проучвания и анализи „разходи – ползи“ в областта на околната среда и кръговата виж още...

Ивелина Борисова

Експерт по управление на проекти

Подготовка и управление на проекти по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програма Развитие на човешките ресурси, изготвяне виж още...

Галя Менова

Експерт по разработване и управление на европейски проекти, обучител по управление на проекти и оценител на проектни предложения

ЕКСПЕРТИЗА:Подготовка и управление на проекти по Програмите за Развитие на селските райони, Конкурентоспособност и иновации в предприятията, виж още...

Пламенка Върбанова

Мениджър проекти и консултант по финансиране

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка, управление и финансово отчитане на проекти по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програма виж още...

Мария Минкова

Експерт по подготовка на проекти и управление на програми за безвъзмездна помощ

ЕКСПЕРТИЗА: управление на програми за безвъзмездна финансова помощ, оценка на проектни предложения, подготовка и управление на проекти по виж още...

Стефан Атанасов

Консултант по управление на проекти и тръжни процедури, оценител на проектни предложения

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програма Развитие на човешките виж още...

Ирена Паскалева

Финансов и кредитен консултант, част от семейството на „Кредитланд“.

ЕКСПЕРТИЗА: Кредитиране за частни и бизнес клиенти. Намиране на най-доброто решение за инвестиционно и оборотно финансиране или комбинация виж още...

Лора Саркисян

Консултант по управление на проекти, оценител на програми и проекти

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка, управление, мониторинг и оценка на проекти по програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество; управление виж още...

Даниел Братанов

Консултант по проекти, финансирани и управлявани пряко от Европейската комисия; изобретател и иноватор

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти по Програма Хоризонт на ЕК в направление Бъдещи и навлизащи технологии. виж още...

Нели Македонска – Цветкова

Експерт Управление на европейски проекти

ЕКСПЕРТИЗА: Разработване и управление на проекти по Програма за развитие на селските райони, Програма Иновации виж още...

Йордан Димитров

Консултант по управление на проекти, пазар на труда и социално предприемачество

ЕКСПЕРТИЗА: Управление на проекти, финансирани от ЕС, Световна банка, Швейцарска агенция за развитие, национални фондове и програми виж още...

СЕВДЕЛИНА АНГЕЛОВА

Експерт по подготовка и управление на европейски проекти

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти по Програмите за Развитие на човешките ресурси, Иновации и конкурентноспособност. Развитие виж още...