Партньори за проекти

Нетинс Иншурънс Брокерс ЕООД

Нетинс Иншурънс Брокерс ЕООД

Лицензиран застрахователен брокер

ЕКСПЕРТИЗА: Застраховка на корпоративно имущество; Управление на риска; Финансови застраховки и гаранции, застраховка „Кибер отговорност“, застраховане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Някак си животът винаги успява да поднася изненади и Ви принуждава да преосмислите пътя си към успеха в бизнеса. Ето защо „Нетинс Иншурънс Брокерс“ може да бъде Вашият надежден застрахователен консултант, като договаря за Вас по-добри условия, спестява ценно време и средства.

„Нетинс Иншурънс Брокерс“ ЕООД е застрахователен брокер, лицензиран от Комисията по финансов надзор към Министерство на финансите на Република България и по всички европейски изисквания.

От 10 години компанията работи успешно на българския пазар и към днешна дата е един от най-динамично развиващите се застрахователни брокери у нас. Експертизата на „Нетинс Иншурънс Брокерс“ ЕООД е изградена върху следните основни направления в застраховането:

 • Социални придобивки за служители, в т.ч. здравни застраховки и решения;

 • Отговорностите – чрез тях бизнесът защитава своите интереси и може да бъде предпочитан партньор на международните и вътрешни пазари;

 • Финансови рискове – чрез застраховки „Гаранции“ и „Кредитен риск“, бизнесът може да се развива, изпълнява повече проекти при напълно защитени свои активи и капитали. Също така да намали административните разходи и ангажименти.

 • Транспорт и логистика – управление на риска в транспортно застраховане, чрез което бизнеса се защитава от финасови загуби при непредвидени събития.

Най-ценният актив на „Нетинс Иншурънс Брокерс“ е техният екип от професионалисти с богат опит в застраховането и обслужването на щети. В тяхно лице Вие ще получите

отдаденост и ще можете да се възползвате от техния голям опит в намирането или дори създавнето на решения чрез специални застрахователни корпоративни програми.
 

КАК МОГАТ ДА ВИ БЪДАТ ПОЛЕЗНИ?

С „Нетинс Иншурънс Брокерс“ получавате най-добрите условия за широк спектър от застрахователни услуги. По този начин ще спестите време и финанси:

 • Застраховки гаранции;

 • Кредитен риск;

 • Трудова злополука;

 • Транспорт и логистика;

 • Медицинска застраховка при пътуване в чужбина – Мултитрип.

 • Строителство и недвижими имоти;

 • Кибер отговорност;

 • Автомобилни застраховки;

 • Здравни решения за България и чужбина;


ЗАЩО ПРЕПОРЪЧВАМЕ УСЛУГИТЕ НА „НЕТИНС ИНШУРЪНС БРОКЕРС“?

 • Притежават висока професионална експертиза;

 • Предлагат бързи и качествени решения, съобразени с конкретните нужди или  проблеми на клиента;

 • Управление на риска;

 • Оказват пълно съдействие при възникнали щети.

Услугите на компанията са насочени предимно към собственици на малък и среден бизнес в строителния бранш с активно участие по обществени поръчки, медицински центрове и лечебни заведения, ИТ компании, транспортни и логистични фирми, учебни заведения. А мисията й: Да намерят или създадат най-добрите решения за намаляване на административните разходи и защита за активите и капиталите на клиента.

„Нетинс Иншурънс Брокерс“ са наш доверен бизнес партньор. Могат да бъдат и Ваш както по отнешение на бизнес застраховането, така и в личното застраховане.

ВАЖНО:
Възобновяемата енергия отново набира скорост и се превръща в предпочитана инвестиция. Освен посочените вече решения заа сигурност на бизнеса, „Нетинс Иншурънс Брокерс“ е с доказан опит в застраховане на ВЕИ инсталации и предлага решения за всички, които инвестират в зелена енергия – слънце, вятър или вода.

Възползвайте се от техните услуги за сигурността на Вашите инвестиции, на имотите, с които разполагате и всички ВЕИ проекти, за които търсите финансиране!