×

Новини

НФ „КУЛТУРА“ ПУБЛИКУВА ИНДИКАТИВНАТА СИ ПРОГРАМА ЗА 2023 Г.

03.04.2023

Публикувана е годишната индикативна програма за 2023 г. на Националния фонд „Култура“, чрез която се подкрепя създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина.
Индикативната програма въвежда конкурсни сесии по направления, т.нар. вертикални приоритети, съобразно нуждите на културния сектор и с цел по-конкретно адресиране на финансовата подкрепа. Направленията са сценични изкуства (театър, танц, цирк, перформативни изкуства), музика, визуални изкуства, литература и екранни изкуства, а също така е предвидено и направление „Други“ за национални и международни копродукции.

Всяко направление включва набор от еднакви програми:

  • Създаване (разделено на устойчиви организации и фестивали и нови организации);
  • Мобилност и развитие (разделено за проекти в страната и чужбина);
  • Дебюти;
  • Критика;
  • Разпространение;

Освен това се въвеждат и програми, които са специфични за определени направления: социално ангажирани изкуства, преводи и любителско изкуство.
Индикативната програма съдържа информация за графика на конкурсните сесии по направления и програми в периода от април до октомври 2023 г.
Прогнозният годишен бюджет на НФ „Култура“ е 9 млн. лева. Всяко едно от петте направления  разполага с 18% от цялостната стойност, а за направление „Други“ са предвидени 10%. Конкретната сума ще стане известна, когато Народното събрание гласува Закона за държавния бюджет за 2023 г.