×

Новини

НОВ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА ОБЩИНИТЕ

24.03.2022

Министерството на регионалното развитие и благоустройството вече има първи работен проект на фонд за общински инвестиции с национален финансов ресурс с работно наименование „Фонд за инфраструктурна помощ на общините на конкурентен подбор“. Фондът ще разполага с бюджет от 1 млрд. лв. Визията е чрез по-мащабни и комбинирани проекти да бъдат подкрепяни паралелно ВиК и пътни инвестиции, благоустройствени дейности, водещи до цялостно обновяване на населените места. Критериите за подбор на проектите по бъдещия фонд, който ще оперира на принципа на европейските програми, но с по-намалена административна тежест, са в процес на подготовка. Предимство при кандидатстването ще имат проекти в слаборазвитите райони.

Повече информация за фонда.