×

Новини

НОВ ГАРАНЦИОНЕН ИНСТРУМЕНТ НА ЕИФ ЗА БЪЛГАРИЯ

05.03.2020

Три банки ще предоставят кредити при облекчени условия за български малки и средни предприятия (МСП) благодарение на гаранционно споразумение с Европейския инвестиционен фонд.

Уникредит Булбанк, Обединена българска банка и ПроКредит Банк (България) ще финансират българските МСП чрез кредитни линии, акредитиви, гаранционни плащания, гаранции за авансово плащане, облигации за изпълнение и други. Гаранцията на ЕИФ ще покрие 50% от кредитния риск във всяка кредитна линия.

Новият инструмент ще отговори на нуждите от финансиране, които не са покрити от други съществуващи гаранционни схеми на българския кредитен пазар и ще разшири възможностите за финансиране на МСП.

Очаква се чрез гаранционните споразумения около 4 500 български предприятия да получат нови кредитни продукти на по-ниска цена, с по-ниско обезпечение и по-дълъг падеж.