Новини

НОВ ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА СТАРТЪП КОМПАНИИ

15.11.2022

От Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) съобщиха, че ще бъде създаден нов фонд, който ще бъде част от програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ), когато тя бъде одобрена от Европейската комисия. Стартът на новия фонд ще бъде през 2023 г. и той ще се управлява от Фонда на фондовете чрез фонд мениджъри.

По-голямата част от бюджета на фонда (120 млн. лв.) ще е под формата на финансови инструменти на стойност 100 млн. лв., а останалите 20 млн. лв. - под формата на безвъзмездна помощ. Средствата ще спомогнат за реализирането на различни идеи на научната общност за нови продукти и технологии, внедряване и управление на интелектуална собственост и др.

По този начин разработките в университетите и научните организации, направени в полза на бизнеса, ще се стимулират за първи път чрез финансови инструменти. Това ще увеличи трансферът на технологии към бизнеса и ще стимулира изследванията и иновациите.