×

Новини

НОВА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ФИРМИТЕ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР

24.01.2022

Предстои старт на нова мярка за подпомагане на туристическия сектор за справяне с последствията от пандемията и обявените противоепидемични мерки.

За подпомагане ще могат да кандидатстват предприятия, упражняващи туристическа дейност, хотелиерство, ресторантьорство, организиране на конгреси и изложения, спортни дейности, дейности по хуманно здравеопазване. (важен е кодът на икономическа дейност!)

Ресурсът е 30 млн. лева и ще бъде разпределен пропроционално в зависимост от подадените и одобрени заявления и съобразно допустимата за всеки отделен кандидат максимална помощ.

Срокът за кандидатстване ще бъде много кратък: от 28.01.2022 г. до 04.02.2022 г.!


Пълните условия за кандидатстване по схемата са достъпни в нашата платформа. Екипът от консултанти на FinInfo.BG е на разположение за консултации и подкрепа за подаване на проекти за подпомагане! Пишете ни на: info@fininfo.bg.