×

Новини

НОВА ПОКАНА НА ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ДВУСТРАННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЛИХТЕНЩАЙН, ИСЛАНДИЯ И НОРВЕГИЯ

06.10.2022

Фонд "Активни граждани България", който е част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (донори).

От 6-ти октомври Фондът възобновява приемането на заявления за изпълнение на проекти, свързани с насърчаване на двустранното сътрудничество между България и страните донори.

Проектите могат да включват дейности за създаване на контакти и партньорства (networking), обмяна, споделяне и трансфер на знания, технологии, опит и добри практики.

Максималният размер на финансовата помощ е 10 000 евро.

Заявления се приемат до 29.02.2024 г.