×

Новини

Нова възможност за финансова подкрепа за устойчивото бъдеще на бизнеса

20.03.2024

Компаниите, които искат да внедрят зелени модели на работа и да оптимизират процесите си могат отново да кандидатстват за финансова помощ по програмата „Устойчив преход към гъвкави и зелени предприятия – STAGE“.

 

ПРОГРАМА STAGE – В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 

Отворена е третата от общо пет покани, по която ще се предоставя безвъзмездна помощ за консултантски услуги, свързани с изготвянето на проектни планове за привличане на инвестиции, с цел улесняване на прехода им към устойчивост.

По нея могат да кандидатстват малки и средни предприятия (МСП) от ЕС или от асоциираните към програма Хоризонт Европа държави.

Одобрените кандидати ще получат грантове до 50 000 евро, за подготовка на инвестиционен проект за модернизация и технологично обновление, автоматизация, дигитализация, внедряване на възобновяеми източници на енергия или кръгови модели на производство и т.н., с благоприятен ефект върху околната среда и с цел постигане на устойчивост на предприятието в дългосрочен план.

Средствата се предоставят само за проекти, за които се ползват услугите на регистрирани консултанти (Sustainability Advisers) в онлайн платформата на STAGE. Всеки експерт или консултантска компания с опит, която отговаря на изискванията, може да се регистрира в платформата. Вижте повече тук.

По отворената покана се кандидатства електронно, чрез попълване на апликационна форма и изпращането ѝ през онлайн портала на проекта.

Крайният срок е 31 май 2024 г.

Българо-румънската търговско-промишлена палата (институционален партньор на Fininfo.BG) e българският партньор по програма STAGE в международния консорциум, съставен от 14 държави. Експертите на Палатата могат да съдействат с необходимата подкрепа при кандидатстване. За контакти: project@brcci.eu.