×

Новини

НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТЕЩИТЕ У НАС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЯ

30.05.2024

Агенцията по заетостта вече приема заявления за предоставяне на електронни ваучери за безплатни обучения по проект „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица”. Ваучерите са предназначени за придобиване или повишаване на професионална квалификация или на квалификация по част от професия, както и за придобиване на умения по ключови компетентности.

Предвиждат се курсове по чужди езици, за  математическа компетентност и за компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството. Желаещите ще могат да преминат и обучения по цифрова компетентност, както и за придобиване на личностна и социална компетентност и умения за учене. Ваучери ще се получават и за курсове по предприемачество.

За целта са заделени общо 50 млн. лв. по Програма „Развитие на човешките ресурси“  2021 – 2027, които се очаква да подпомогнат близо 14 000 българи. 

За безплатните ваучери могат да кандидатстват както работещи на трудов договор, така и самоосигуряващи се лица. 

Обученията ще се провеждат присъствено или дистанционно, с изключение на някои от курсовете за професионална квалификация, които могат да бъдат само в присъствена форма.

Продължителността на едно обучение е минимум 200 (за професионална квалификация) или 300 учебни часа (ключови компетентности) за постигане на базово равнище и минимум 600 (за професионална квалификация) и 960 (ключови компетентности) учебни часа – за средно равнище. 

Кандидатства се чрез подаване на електронно заявление през онлайн платформата на Агенция по заетостта.

Допълнителна информация за това какво се финансира и какви са изискванията за съответните нива е достъпна за абонатите на Fininfo.BG тук.