×

Полезно

НОВАТА ПРОГРАМА „ДУНАВСКИ РЕГИОН 2021-2027“

27.05.2022

На заседание в Будапеща държавите участници в Програма „Дунавски регион“ 2021-2027 (новата програма „Дунав“) приеха финалния ѝ вариант, който ще бъде внесен в Европейската комисия за окончателно одобрение.

Чрез тази програма с бюджет от над 266 млн. евро, България си осигурява достъп до финансиране на съвместни проекти заедно с партньори от Австрия, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Румъния, Унгария, Словения, Словакия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Молдова и Украйна.

В знак на съпричастност към Украйна заради военните действия на нейна територия участниците решиха да насърчат в по-голяма степен транснационалното сътрудничество и да я включат с цялата ѝ територия.

Първата покана ще бъде обявена през месец септември 2022 г. Ще могат да кандидатстват много широк кръг организации: общини, държавни органи, бизнес асоциации, сдружения и секторни организации, университети, училища, изследователски центрове, частни компании.

Програмата ще подкрепя проекти за съвместни решения и политики на съществуващите и възникващи предизвикателства с приложимост върху цялата територия на региона. Тук НЕ могат да се финансират инфраструктурни проекти, технологично обновяване на фирми, въвеждане на източници на възобновяема енергия и други подобни инвестиционни намерения. Могат обаче да се разработват анализи, стратегии, проучвания, изследвания, да се провеждат събития, дискусии и др., които създават предпоставки за бъдещи инвестиции.

Тя ще стимулира сътрудничество между различни партньори от държави и региони с по-малко опит и иновационен потенциал и такива с повече; специално се насърчава включването на организации от страните, които не членуват в ЕС - Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Молдова и Украйна.

Кандидатите ще могат да подават проектни предложения в четири основни направления:
 - Иновации: Подкрепа за растеж на иновациите, технологичен трансфер, индустриална трансформация, предприемачество и т.нар. „интелигентна специализация“; развитие на умения в тези области
 - Енергия и екология: Екологизиране на енергийния и транспортен сектор чрез източници на възобновяема енергия; Адаптиране към изменението на климата и управление на бедствия; управление на водите на р. Дунав и седиментния баланс; опазване на биоразнообразието на Дунавския регион
 - Заетост, социална среда, култура: Интегриране на групите в неравностойно положение на пазара на труда, трудова миграция, умения, образование и професионално обучение; култура, наследство и туризъм
 - Управление: проблеми на демографското развитие, вкл. баланса „град – село“; подобряване на публичните услуги и дигитализацията

Повече подробности за приоритетите на новата програма можете да намерите след вход в платформата или активиране на абонамент.

В програма „Дунав“, за да са успешни проектите, българските организации трябва да намерят подходящи партньори с доказан капацитет. Fininfo.BG има изградена широка партньорска мрежа и може да предостави услуга по структуриране на проектен консорциум  отлични предпоставки за успех. Вижте повече.

Още насоки за подготовка и практически примери консултантите на Fininfo.BG ще предоставят по време на събитие, посветено на предстоящото европейско финансиране за България на 29 юни 2022 г. Запазете деня и ни следете за повече информация!


Лора Саркисян, консултант на Fininfo.BG
Елеонора Иванова, основател на Fininfo.BG