×

Новини

НОВАТА ПРОГРАМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ - В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА ПРЕЗ 2023 г.

14.02.2023

Публикувана е Индикативна годишна работна програма на новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 - 2027“ за 2023 г. , в която за българския бизнес са предвидени три покани за кандидатстване с безвъвзмездно финансиране. На фокус са малките и средни предриятия, но в една от процедурите ще могат да им партнират и големи компании.

Ето какво да очаквате:

Първата покана ще подпомага разработване на иновации от съществуващи компании с персонал до 499 души (МСП и small mid-caps) и стартъпи. Очакваме да стартира през първата половина на годината.

Предвиденият бюджет е 127 млн. лв. За грант от 50 000 лв до 500 000 лв ще могат да кандидатстват компании от различни икономически сектори, като проектите им трябва да са в някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“. Средствата могат да се разходват за възнаграждения за разработчиците, за външни услуги, за оборудване и инструменти и т.н. Тази точно процедура ще финансира и големи предприятия, но само ако са партньори на МСП.

Втората покана, свързана с иновации ще бъде за внедряване. Ще се финансира закупуването на оборудване и свързани с това услуги за въвеждане на нови решения, които са разработени от самите предприятия, специално за нуждите на производството им или от външен източник – заимствани и пригодени. Нейният бюджет е близо 300 млн. лв. И тук остава изискването иновациите да попадат в тематичните области на ИСИС. Допустимите кандидати са МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация. Очакваме я ранното лято.

В края на годината ще бъде отворена още една мярка за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и фирмите от творческите индустрии и занаятите. Ще се финансира закупуване на машини, съоръжения и софтуер, с цел увеличаване на производителността на предприятията. Бюджетът ѝ е 117,5 млн. лв.

По всички процедури ще се изисква и собствен принос от страна на кандидатстващото предприятие. Максималната стойност на гранта, предвидена в годишната програма, е 60%.

И през тази година ще продължи организирането на участия на МСП в международни панаири и изложения с подкрепата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия. Предвиденият бюджет за това е 10 млн. лв.

 

Какво още да очаква бизнеса през тази година, можете да прочетете тук.