×

Новини

НОВИ СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ - SURE

16.12.2020

Очаква се държавата да включи нови мерки за финансиране на бизнеса за преодоляване на отрицателните икономически и социални последици от пандемията от коронавирус. Това ще стане възможно благодарение на Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE). Със средствата по механизма, държавите от ЕС и в частност нашата страна, ще бъдат подпомогнати в изпълнението на схеми за:

- подпомагане на заетостта;

- намаляване на риска от безработица;

- загуби на доходи за наети и самонаети лица.

Очаква се финансирането да достигне средно месечно до около 5 000 работодатели, които да запазят заетостта на около 140 000 работници и служители.

На практика чрез SURE Европейският съюз ще предостави финансова помощ под формата на заеми на засегнатите държави членки, за да се справят с внезапното увеличение на публичните разходи с цел запазване на заетостта.

Предстои одобрение от Народното събрание на този механизъм (който по своята същност е споразумение за заем между ЕС и Република България), за да продължи към прилагане на съответните мерки и схеми за запазване на заетостта.