×

Новини

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕСА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА "ЗЕЛЕНИ" РАБОТНИ МЕСТА

31.08.2023

През септември се очаква да бъде отворена за кандидатстване мярката “Адаптирана работна среда“, която се финансира по Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 (ПРЧР). Тя ще има за цел да адаптира служителите за справяне с екстремни ситуации и предотвратяване на “бърнаут“, както и да насърчи работодателите да оптимизират работните процеси и да поддържат безопасна и здравословна работна среда.

Общият бюджет на схемата е 100 млн. лв.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват както физически, така и юридически лица, които развиват търговска дейност. „Адаптирана работна среда“ е една от малкото схеми, която е подходяща и за големи предприятия.

Одобрените кандидати ще получат между 50 000 лв. и 391 166 лв. за проект. Средствата ще се отпускат за финансиране на дейности за:
- Прилагане на „зелени“ модели на работа и организация на труда;
- Психологическа подкрепа за „прегряване“ (burnout) или преодоляване ефектите от Covid 19 върху менталното здраве;
- Осигуряване на лични и колективни предпазни средства за работа;
- Подобряване на социалния климат – обособяване на места за отдих, рехабилитация, спорт, места за хранене и др.

Подробна информация за условията на процедурата абонатите на Fininfo.BG могат да прочетат тук.

Ако кандидатстването по схема „Адаптирана работна среда“ представлява интерес за Вас, можете да разчитате на експертите на Fininfo.BG за предварителен анализ за допустимост на Вашата фирма, както и за пълно съдействие при изготвяне на необходимата документация. Пишете ни на info@fininfo.bg.