×

Новини

СТАРТИРА МЯРКАТА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЛОКОВЕТЕ ВЪВ ВЪГЛИЩНИТЕ…

Обновена на: 19.06.2024

За областите Стара Загора, Перник и Кюстендил, както и за общините, свързани с Маришкия басейн.

още +

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙНИ ПРЕДПРИЯТИЯ,…

Обновена на: 19.06.2024

До 150 000 лв. безвъзмездна помощ за нови машини, специализиран софтуер и онлайн магазини.

още +

ПОДКРЕПА ЗА УЧАСТИЕ В БИЗНЕС МИСИИ В ЯПОНИЯ И РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

18.06.2024

За МСП, вкл. стартъпи от екологичния, цифровия или здравния сектор

още +

ПЪРВИ ТРИ ОТВОРЕНИ ПОКАНИ НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“

14.06.2024

Програма „Дебюти“, „Мобилност“ и Целева подкрепа по „Творческа Европа“

още +

ПО 2000 ЕВРО СУБСИДИИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИЯ БИЗНЕС

13.06.2024

Финансирането е по програма Digitrans, която се управлява от Световната банка

още +

ББР ЩЕ ФИНАНСИРА ПУБЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИИ И НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ

12.06.2024

Във фокуса на подкрепа остават МСП, иновациите и дигитализацията

още +

НАД 200 МЛН. ЛВ. ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ИНДУСТРИАЛНИ ПАРКОВЕ В СТРАНАТА…

12.06.2024

11 са одобрените зони, основно в Северна България, по програма AttractInvestBG

още +

ЗАРАБОТИ МОДУЛ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО СЕРТИФИЦИРАНЕ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ…

07.06.2024

Всеки гражданин може вече сам да си извади сертификат за цифрови умения

още +

ПРЕДСТОЯЩИ ПОКАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“…

07.06.2024

Национален фонд „Култура“ публикува индикативната си програма за 2024 г.

още +

НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТЕЩИТЕ У НАС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЯ

30.05.2024

Агенцията по заетостта започна прием на заявления за обучения с ваучери за заети лица

още +

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ С ФОКУС ВЪРХУ ПО-СЛАБО РАЗВИТИТЕ РАЙОНИ У…

28.05.2024

До месеци ще бъдат избрани новите фонд мениджъри, които ще структурират дяловите фондове

още +

ПРЕДСТОИ СТАРТ НА ВТОРАТА ПОКАНА ЗА ВЕИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА

21.05.2024

Финансиране за изграждане на слънчеви и ФвЕЦ системи за собствено потребление

още +

ПРЕДСТОИ ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ…

16.05.2024

По програма „Транспортна свързаност“. Очаква се да стартира през ноември 2024 г. 

още +

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МАЛКИТЕ ОБЩИНИ

13.05.2024

Повече от 30 са отворените покани за местни инициативни групи

още +

НОВА ПОКАНА ЗА ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ В ГРАДСКАТА СРЕДА

13.05.2024

ЕИГР ще финансира пилотни проекти в градовете с до 5 млн. евро

още +

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

07.05.2024

Краен срок за кандидатстване: 19 май 2024 г.

още +

СЪБРАХМЕ ПОКАНИТЕ ЗА КАСКАДНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЕДНО МЯСТО

30.04.2024

Информирайте се за този вид специфични покани при нас.

още +

ДО КРАЯ НА 2024 ЩЕ ЗАРАБОТИ ШВЕЙЦАРСКО-БЪЛГАРСКИ МЕХАНИЗЪМ ЗА…

29.04.2024

В подкрепа на организации на гражданското общество

още +

ОТВОРЕНА Е ВТОРАТА ПОКАНА ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ „ЧЕРНОМОРСКИ…

29.04.2024

Ще се финансират 2 типа проекти: постоянни/редовни и малки/дребно-мащабни проекти

още +

ОТВОРЕНА Е ПОКАНАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В РЕГИОН РУМЪНИЯ…

25.04.2024

15 млн. лв. ще бъдат отпуснати по Програма „Интеррег VI-A Румъния – България“ 2021 – 2027

още +

ДО 30 АПРИЛ Е УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЪРЖАВНА…

19.04.2024

Фирмите от автомобилния транспорт с лиценз за товари могат да получат до 4 млн. лв. 

още +

ОТВОРЕНИ СА ПОКАНИТЕ ПО ПРОГРАМА LIFE ЗА 2024 г.

19.04.2024

Програма LIFE, най-мащабния финансов инструмент на ЕС за околната среда, природата и климата, публикува поканите за кандидатстване с проекти за 2024 г.

още +

ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ…

15.04.2024

На 18 април е предвидена онлайн инфо сесия за разясняване на условията по поканата

още +

ДО 10 000 ЕВРО БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА…

15.04.2024

Каскадно финансиране по проект EEnergy със средства от Програма „Единен пазар“

още +

БОРД „ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ“ КАНИ МСП НА ВТОРА СЕСИЯ ЗА ПОДБОР…

Обновена на: 15.04.2024

Краен срок за заявяване на участие – 24 юни 2024 г. 

още +

СИЛЕН ИНТЕРЕС ОТ ФИРМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА „АДАПТИРАНА РАБОТНА…

Обновена на: 05.04.2024

Малки и големи предприятия са подали общо 2190 проекта по процедурата.

още +

87 ОБЩИНИ СА ПОДАЛИ ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА…

04.04.2024

МЕ отчитат силна конкуренция при втората покана по процедурата, финансирана от НПВУ

още +

ПРЕДСТОИ ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

28.03.2024

През 2024 г. ще стартират първите мерки по Стратегическия план за развитие на земеделието.

още +

СКОРО: СТАРТ НА ПОКАНИТЕ ПО ПРОГРАМА LIFE

28.03.2024

На 18 април ще бъдат отворени за кандидатстване поканите по европейската програма за околната среда и климата.

още +

ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ДЕСЕТТЕ ГОЛЕМИ…

28.03.2024

Крайният срок за подаване на проектни идеи с финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 е 9 май 2024 г.

още +

НАД 20 ОТВОРЕНИ ПОКАНИ ПО ПРОГРАМА „ЦИФРОВА ЕВРОПА“

26.03.2024

Безвъзмездна финансова помощ за дигитализация на бизнеса и институциите.

още +

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПО-ЕКОЛОГИЧЕН И ГЪВКАВ БИЗНЕС

25.03.2024

B2B събитие с отворен достъп за МСП на 10 април в София.

още +

ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В НЯКОИ…

25.03.2024

Програма "Околна среда" ще отпуска средства на общини за справяне с мръсния въздух чрез озеленяване.

още +

ФИНАНСИРАНЕ И ИНФО ДНИ ЗА ПОДКРЕПА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

21.03.2024

Агенцията за хора с увреждания стартира кампания 2024 за интеграция на хората в неравностойно положение

още +

Нова възможност за финансова подкрепа за устойчивото бъдеще…

20.03.2024

Грантове до 50 000 евро за подготовка на зелени инвестиционни проекти

още +

ТРЪГВА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА ГОЛЕМИТЕ ВЕИ ПРОЕКТИ

20.03.2024

Две процедури за безвъзмездна помощ за нови ВЕИ мощности и батерии за съхранение обяви Министерството на енергетиката

още +

ОБУЧЕНИЯ И ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Обновена на: 11.03.2024

Fininfo.BG участва в Академия по предприемачество в земеделието със семинар на тема „Възможности за финансиране“.

още +

Консултант от мрежата на Fininfo.BG начело на Изпълнителното…

07.03.2024

Мария Минкова е новият директор на ИБ на НДЕФ. Поздравления!

още +

ПЪРВА СЕСИЯ ЗА ПОДБОР НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ…

06.03.2024

На 8 март в сградата на БТПП, гр. София. Включете се и вие!  

още +

ЗАПОЧВАТ ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ДВА НОВИ ИНСТРУМЕНТА…

20.02.2024

Фонд на Фондовете провежда първоначални консултации за определяне на параметрите…

още +

ПРИКЛЮЧИ КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОЦЕДУРА "ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ…

19.02.2024

Приключи процедурата за въвеждане на иновативни продукти и услуги, но до 15.05.2024 г. може да се кандидатства с проекти за разработване на собствени иновации.

още +

ПРОЕКТИ ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ…

15.02.2024

Насърчават се мерки за интегрирано и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, както и мерки, свързани с културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността.

още +

ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

13.02.2024

Хора с увреждания, които са собственици на жилище, мога да се възползват от възможностите, които им предлага поканата за проекти по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.…

още +

Предстоящи инфо сесии и уебинари по ключови програми

08.02.2024

Достъпът е свободен, а участието – полезно за всички с интерес по конкретната програма

още +

ДЯЛОВИ ИНВЕСТИЦИ ЗА СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ ОТ ELEVEN VENTURES

Обновена на: 08.02.2024

Стартиращи компании в ранен етап на развитие, могат да получат инвестиция в размер на 300 000 евро срещу дялово участие от 10% в капитала им. Финансирането е в рамките…

още +

ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ЧИСТА ЕНЕРГИЯ

29.01.2024

European City Facility предоставя по 60 000 евро на 30 концепции от Централна и Източна Европа.

още +

ПРОГРАМА УРБАКТ - ФИНАНСИРАНЕ НА МРЕЖИ ЗА ТРАНСФЕР ЗА ИНОВАЦИИ

26.01.2024

По програмата се подпомага прехвърлянето на резултати от вече успешно завършени проекти от Европейската градска инициатива.

още +

СТАРТ НА КАМПАНИЯТА ПО ПРОГРАМА „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ ЗА 2024 г.

19.01.2024

За рехабилитация на публични сгради за предоставяне на услуги на населението.

още +

КАНИМ ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА B2B ФОРУМ ЗА ИНОВАЦИИ И ЗЕЛЕНИ…

19.01.2024

На 21 февруари 2024 г. (сряда) от 11:00 ч. в София.

още +

127 МЛН. ЛВ. ТРЪГВАТ КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ

16.01.2024

Фирмите ще могат да получат между 50 000 и 500 000 лв. безвъзмездна помощ.

още +

МЕНТОРСКА ПРОГРАМА В ПОМОЩ НА ЖЕНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

10.01.2024

Програма за растеж в подкрепа на женското предприемачество, вкл. и сред младите.

още +

НОВ ФОНД „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ – ДЯЛОВО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Обновена на: 10.01.2024

Фонд на фондовете създава нов финансов инструмент със средства от ПКИП 2021 - 2027.

още +

ЕС ОТПУСКА 125 МЛН. ЛВ. ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ…

08.01.2024

Отворена е втората покана за енергийно ефективни системи за улично осветление.

още +

Търсят се финансови посредници за „Фонд Предприемачество“

29.12.2023

Фонд за фондовете обяви процедура за избор на мениджъри за 3 фонда с бюджет от 100 млн. евро

още +

Фондът на фондовете реинвестира 19,1 млн. лв. остатъчни средства…

28.12.2023

Удължава се срокът на действие на два кредитни продукта за стартиращ бизнес

още +

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ОБЯВИ СТАРТ НА ПРИЕМА ЗА ОБУЧЕНИЯ С ВАУЧЕРИ…

21.12.2023

Безплатни обучения както за работещи, така и за безработни

още +

ОБЛЕКЧАВА СЕ ДОСТЪПЪТ НА КОМПАНИИТЕ ДО ПОМОЩ ОТ ЕС

14.12.2023

Таванът на т.нар. „минимална помощ“ се повишава от 200 000 на 300 000 евро.

още +

АБОНАМЕНТ ЗА ФИНИНФО.БГ С 20% ОТСТЪПКА ЗА КОНСУЛТАНТИ

13.12.2023

Вземете своя промо код до 31 декември 2023 г.

още +

ЛОЯЛНИТЕ КЛИЕНТИ НА ФИНИНФО.БГ С -20% ЗА ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ

13.12.2023

Вземете своя промо код до 31 декември 2023 г.

още +

ПРЕДЛОЖЕНА Е НОВА МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ХОРА…

08.12.2023

Предложението е от Министерство на труда и социалната политика и е публикувано за обществено обсъждане.

още +

ИНТЕРРЕГ програмите с нови възможности за финансиране на партньорства

30.11.2023

На фокус са проекти, щадящи околната среда, инициативи за устойчив туризъм, социални иновации, приобщаващо образование и др.

още +

Европейска зелена сделка! (European Green Deal)

Обновена на: 30.11.2023

Европейската зелена сделка е стратегия на Европейската комисия, която ще превърне Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 г.

още +

ПРЕДСТОЯЩИ НОВИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

16.11.2023

ПКИП с още възможности за финансиране на компаниите.

още +

СТАРТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В БИЗНЕСА

06.11.2023

Близо 300 млн. лв тръгват към фирмите за разработване и внедряване на иновации, въвеждане на ИКТ решения и защита на интелектуална собственост.

още +

СЪЗДАВАНЕ НА БЪДЕЩЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО – БЕЗПЛАТЕН УЕБИНАР

06.11.2023

На 9 ноември от 14:00 ч., финансиран по програма „Адаптирана работна среда“.

още +

БЪДЕЩЕТО НА ФИНАНСИТЕ И ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

24.10.2023

FININFO.BG е медиен партньор на EXPO MOITE PARI 2023.

още +

ИНФОРМАЦИОНЕН УЕБИНАР ПО МЕХАНИЗМА ELENA

20.10.2023

Уебинарът ще се проведе на 9 ноември 2023 г. от 11:30 до 13:00 ч. и ще бъде с фокус публична инфраструктура и строителни проекти.

още +

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ НА БИЗНЕСА В ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ…

16.10.2023

Две схеми за грантове ще бъдат отворени на обща стойност 126 млн. лв.

още +

885 проекта са подали фирмите по мярката за кръгова икономика

11.10.2023

Започва оценката на подадените проектни предложения.

още +

Публикувана е годишната програма „Еразъм+“ 2024

11.10.2023

С бюджет от 4.35 млн. лв. програмата увеличава подкрепата си за мобилност и сътрудничество.

още +

ФИНАНСИРАНЕ ЗА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И ВАУЧЕРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ

09.10.2023

Агенцията по заетостта в подкрепа на над 15 000 младежи и безработни да започнат работа.

още +

ББР ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ КРЕДИТИ НА ДОМАКИНСТВАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА…

05.10.2023

Заемите ще се отпускат за срок от 5 години с 12-месечен гратисен период.

още +

ПОМОЩ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ СЕКТОРИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ…

03.10.2023

Кандидатстване с оперативни програми за инвестиции и дейности по Стратегическия план за земеделието и селските райони

още +

РЕВИЗИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

03.10.2023

Актуализират бюджета на НПВУ заради свиване на европейското финансиране за възстановяване от кризата.

още +

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ АРХИВИ

02.10.2023

С бюджет от 148 млн. лв. ще се дигитализират актове за гражданско състояние за периода 1893 – 1999 година, които се съхраняват в общинските архиви.

още +

УЧАСТИЕ НА МСП В ТЪРГОВСКИ МИСИИ И ИЗЛОЖЕНИЯ С ПОДКРЕПА ОТ ИАНМСП

02.10.2023

Стартира изпълнението на проект „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа на дейността на ИАНМСП“.

още +

ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

29.09.2023

Земеделците могат да получат до 500 000 лв. за иновации по НПВУ.

още +

СТРУКТУРИРАНЕ НА НОВИЯ ФОНД ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ

27.09.2023

„Фонд на фондовете“ стартира пазарни консултации за създаване на финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ за периода 2021 – 2027 г.

още +

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И БЕЗРАБОТНИ ОТ АГЕНЦИЯ ПО…

Обновена на: 20.09.2023

Бюрата по труда ще предоставят финансиране за работодатели и безработни по Закона за насърчаване на заетостта и Националния план за действие по заетостта.

още +

ПЪРВА ПОКАНА ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ ПО ПРОГРАМА STAGE

18.09.2023

Малки и средни компании от Европа могат да получат до 50 000 евро директна финансова подкрепа за изготвяне на зелени инвестиционни проекти.

още +

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕСА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА "ЗЕЛЕНИ" РАБОТНИ…

31.08.2023

Финансова помощ за предприятията за посрещане на новите предизвикателства в прехода към климатично неутрална икономика.

още +

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС ОТ БЛИЗО 210 МЛН.…

24.08.2023

Увеличава се ресурсът по Програма “Възстановяване” на Фонд на фондовете.

още +

СТАРТЪПИ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ НА OSLO INNOVATION WEEK 2023

18.08.2023

Събитието ще се проведе на 27 септември 2023 г. в град Осло, Норвегия.

още +

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТАРТЪПИ ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОИ ПРОЕКТИ ПРЕД БИЗНЕС…

11.08.2023

Стартиращи фирми с потенциал за развитие имат възможност да представят своята фирма и проект пред потенциални инвеститори - бизнес ангели от целия свят.

още +

ПО-ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ ПО СХЕМИТЕ ЗА МИКРОКРЕДИТИРАНЕ

Обновена на: 11.08.2023

Фондът на фондовете облекчи условията за получаване на кредити със споделяне на риска, които се предоставят от три финансови посредника.

още +

АКСЕЛЕРАТОР BRIDGE BLACK SEA ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ В…

01.08.2023

Малки и средни предприятия (вкл. стартъпи), големи фирми, университети, изследователски организации и физически лица могат да кандидатстват с проектни предложения, свързани…

още +

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОМОЩ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ…

01.08.2023

Основната цел на процедурата е повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение чрез подобряване достъпа им до пазара…

още +

СТАРТ НА ПРОГРАМА STAGE – В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА ЗА УСТОЙЧИВО…

31.07.2023

Отворени са първите две процедури за фирми и консултанти по устойчивост.

още +

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ФИРМИ В ПРЕХОДА ИМ КЪМ…

28.07.2023

Мярката ще финансира дейности за оптимизация и внедряване на екологични технологии и решения в производствения процес на предприятията.

още +

БЛИЗО 500 МЛН. ЛВ. ЩЕ СЕ ИНВЕСТИРАТ В СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ МЕЖДУ…

18.07.2023

Министерство на иновациите и растежа ще финансира създаването на повече възможности за общи проекти между бизнеса и научно-изследователските организации в България.

още +

МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ+ ЩЕ ПОДКРЕПЯ МЛАДЕЖИТЕ ПРИ ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА

13.07.2023

Нови възможности за наемане на младите хора без професионален опит за работа, стажуване или обучение.

още +

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ИНТЕГРИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОЕКТИ

10.07.2023

Стартира разяснителна кампания във връзка с новия подход за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и публикуваните указания за кандидатстване с концепции.

още +

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИ

30.06.2023

Започва подготовката на концепции за интегрирани проекти в регионите.

още +

ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА…

Обновена на: 16.06.2023

Mерки за енергийна ефективност на сградния фонд в предприятията.

още +

ПРОДЪЛЖАВА ПОМОЩТА ЗА МСП ДА РАЗВИВАТ ЕКСПОРТНИЯ СИ ПОТЕНЦИАЛ

06.06.2023

ИАНМСП ще продължи да подпомага МСП в процеса на тяхната интернационализация и достъп до външни пазари.

още +

ЗАПОЧНА ВТОРИЯТ ЕТАП ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

05.06.2023

Одобрените проекти ще получат 80% финансова помощ.

още +

ПРЕДСТОИ ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

18.05.2023

Първата покана по новата програма за конкурентоспособност на бизнеса се очаква през юни.

още +

ПРОГРАМА LIFE 2021-2024 – В ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТИ ЗА ОПАЗВАНЕ…

15.05.2023

Стартира приемът на проекти за 2023 г. по 13 покани за кръгова икономика, смекчаване на последиците и адаптиране към климатичните промени.

още +

СТАРТИРА ПЪРВАТА ПОКАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО…

11.05.2023

Поканата е за проекти, свързани с адаптиране към изменението на климата, опазване на природата, биоразнообразието, намаляване на всички форми на замърсяване, зелена инфраструктура…

още +

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

11.05.2023

„Технологична модернизация“ и „ИКТ и киберсигурност“ са двете процедури, които вече са в изпълнение.

още +

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА

Обновена на: 10.05.2023

Предстои финансиране за слънчеви и фотоволтаични системи за домакинствата.

още +

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН АПРИЛ

02.05.2023

Акценти от най-важните новини и теми за финансиране на проекти от месец април.

още +

СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА STEM СРЕДА

21.04.2023

Започна кандидатстването с концепции за STEM проекти в българските училища.

още +

ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ…

18.04.2023

Това е една от процедурите на ПВУ за подпомагане на земеделеието.

още +

УСПЕХ НА ТАЗГОДИШНИЯ ФОРУМ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА НА FININFO.BG…

07.04.2023

Информационният форум предизвика интереса на българските компании.

още +

НФ „КУЛТУРА“ ПУБЛИКУВА ИНДИКАТИВНАТА СИ ПРОГРАМА ЗА 2023 Г.

03.04.2023

Публикувана е годишната индикативна програма за 2023 г. на Националния фонд „Култура“, чрез която се подкрепя създаването,…

още +

ТЕМИТЕ В ПАНЕЛ 4 НА „ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА 2023+“

01.04.2023

Какво ще има за квалификация на служителите и какви проекти на бизнеса на местно ниво ще получават финансова подкрепа.

още +

ТЕМИТЕ В ПАНЕЛ 3 НА „ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА 2023+“

31.03.2023

Финансови ресурси за растеж и развитие на бизнеса.

още +

ТЕМИТЕ В ПАНЕЛ 2 НА „ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА 2023+"

30.03.2023

Финансови източници за „зелена“ енергия, енергийна ефективност и нисковъглеродна икономика

още +

ТЕМИТЕ В ПАНЕЛ 1 НА „ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА 2023+"

29.03.2023

Финансови ресурси за инвестиции в технологична модернизация и иновации.

още +

И „МАПЕКС“ АД ПОДКРЕПЯ СЪБИТИЕТО НА ГОДИНАТА – „ФИНАНСИРАНЕ…

28.03.2023

Професионални ГИС услуги за всеки сектор, технически дейности за изграждане на ФЕЦ и още.

още +

13 МЕДИЙНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРИ ПОДКРЕПЯТ “ФИНАНСИРАНЕ…

27.03.2023

“Финансиране на бизнеса 2023+“ се очертава да бъде най-мащабният форум на тема Източници за финансиране на проекти през 2023 и следващите няколко години.

още +

ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОВИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2021-2027…

Обновена на: 27.03.2023

Десет евро-програми ще предоставят средства за развитие на всички области на икономиката и обществото през 2023 г.

още +

СТАРТИРА КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО МЯРКАТА "РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ"

24.03.2023

Стартира процедурата за помощ на родителите на малки деца, които искат да продължат професионалния си път, по-известна като „Родители в заетост".

още +

ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 Г. СЕ ОТВАРЯ ЗА…

23.03.2023

Цел на програмата е създаването на устойчиво развита транспортна система.

още +

КИБЕРСИГУРНОСТ ЗА БИЗНЕСА - БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР

17.03.2023

Събитието, което има за цел да разкрие новите предизвикателства пред защитата на фирмените данни,…

още +

СТАРТ НА НОВАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Обновена на: 17.03.2023

Подкрепа за обучения и наемане на работа на безработни, за осигуряване на грижа за деца на работещи родители, за патронажна грижа и предотвратяване на рисковете от изоставяне…

още +

КАКВО Е БЪДЕЩЕТО ВЪВ ФИНАНСИРАНЕТО ЗА ГРАДСКО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

16.03.2023

Беше проведена широка дискусия за ролята и бъдещето на финансовите инструменти за градско и регионално развитие през новия програмен период (2021-2027 г.).

още +

FININFO.BG СТАРТИРА НОВА ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА

Обновена на: 01.03.2023

Всички, които търсят изпълнители за своите проекти, ще могат да намерят при нас доказани професионалисти

още +

ЕК ОДОБРИ НОВАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021-2027

Обновена на: 27.02.2023

Програмата е първата одобрена от новия програмен период и отново ще стартира преди всички останали.

още +

ОБЯВИХА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ФИРМИ ПО ПРОЦЕДУРАТА "ИКТ…

24.02.2023

Ясен е списъкът от фирми, които ще получат финансиране по мярката "ИКТ и киберсигурност" от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

още +

СЪБИТИЕ НА FININFO.BG: ФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА 2023+

Обновена на: 21.02.2023

В партньорство с MoitePari.Bg, 4 април, Интер Експо Център, информация и консултации на място.

още +

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН РЕСУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ…

20.02.2023

Фондът ще управлява финансови инструменти за 1.2 млрд. лв., които ще служат за подпомагане на малкия и среден бизнес в страната.

още +

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ…

15.02.2023

Процедурата е по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и е насочена към МСП и фирми със средна пазарна капитализация от всички сектори.

още +

НОВАТА ПРОГРАМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ - В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА…

14.02.2023

Предстоят три процедури за бизнеса с директна финансова помощ.

още +

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЕБВР И InvestEU ЗА КОНСУЛТАНТСКА ПОДКРЕПА

14.02.2023

Консултантска подкрепа от ЕБВР за проекти за устойчива инфраструктура, научни изследвания, иновации и дигитализация

още +

ОДОБРЕНА Е НОВАТА ПРОГРАМА InvestEU 2021-2027 ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ…

Обновена на: 13.02.2023

Европейският парламент одобри ІnvеѕtЕU – новата програма, която наследява плана „Юнкер“, ще замени ЕФСИ и ще обедини общо 14 финансови инструмента, сред които и програмите COSME и InnovFin.…

още +

ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

07.02.2023

Производствените предприятия ще получат финансиране за оборудване и технологии, свързани с пестене на ресурси, безотпадни технологии и управление на отпадъците.

още +

ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2023

02.02.2023

Регистрацията в системата за електронни услуги на ДФЗ става задължително условие за кандидатстване по схемата за подпомагане на земеделските производители.

още +

ББР И БФБ С ПИЛОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА МСП

02.02.2023

Създават нов фонд, който ще се реализира чрез ВЕАМ пазара на Фондовата борса.

още +

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИ ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРЕЗ 2023…

31.01.2023

Предстоящи покани за кандидатстване по НПВУ за сектор Земеделие.

още +

ПРЕДСТОЯЩО ФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА ПРЕЗ 2023 г.

10.01.2023

Очаква се отварянето 11 процедури за финансиране на предприятията за инвестиции, иновации, енергийна и ресурсна ефективност

още +

ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ…

02.12.2022

Сдруженията на собствениците, които ще кандидатстват могат да се свържат с общините и да започнат да подготвят необходимата документация

още +

Финансиране за малките и средни предприятия (МСП)

Обновена на: 08.12.2020

По данни на Министерство на икономиката от 2014 г. до сега по програмата са финансирани почти 2500 предприятия

още +

Национална стратегия за малки и средни предприятия 2020 – 2027…

31.12.2019

Новата Национална стратегия за МСП в България 2020-27 г. ще определи приоритетите на оперативните програми за следващия програмен период 

още +

СОЛАРНА ЕНЕРГИЯ ЗА БИЗНЕСА – БЕЗПЛАТЕН УЕБИНАР

19.01.2023

В началото на февруари се очаква да стартира една от най-интересните процедури, насочени…

още +

НАБИРАТ СЕ ИДЕИ ЗА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ В РУСЕ

13.01.2023

Общинската фондация „Русе – град на свободния дух“ продължава да подкрепя и насърчава местни инициативи.…

още +

Каква беше 2022 г. за Fininfo.BG?

22.12.2022

3 дни до Коледа и малко повече до началото на Новата година. Периодът от годината, в който правим ретроспекция и празнуваме успехите си. Време за мечти и за поставяне на…

още +

Стартира санирането на блокове със 100% финансиране

21.12.2022

Обявена е процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на България…

още +

ОБЯВЕНА Е ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

20.12.2022

Публикувани са условията за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“…

още +

ОБЯВЕНИ СА УСЛОВИЯТА ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ ЗА…

13.12.2022

За подкрепа до 50% от инвестицията във фотоволтаични системи и батерии за съхранение ще може да се кандидатства от януари 2023 г.

още +

ЕВРОФИНАНСИРАНЕ ЗА НОВИ ТЕХНОЛОГИ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЕНЕРГИЙНА…

13.12.2022

ЕК одобри работните програми на "Хоризонт Европа" и "Европейския съвет за иновации"

още +

ЕК ОДОБРИ ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

09.12.2022

Европейската комисия одобри Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) с бюджет от 2,14 млрд. лева…

още +

ИЗГРАЖДАНЕ НА ГКПП „КЛЕПАЛО“ ПО ПРОГРАМА БЪЛГАРИЯ - СЕВЕРНА…

09.12.2022

Финансиране за строителство на граничен пункт между България и Северна Македония със средства по програма Interreg IPA България – Северна Македония.

още +

МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ

09.12.2022

Мерките включват удължаване на периода за погасяване на кредити и отпускане на финансова помощ за покриване на разходите в сектор "Говеждо месо".

още +

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕИФ ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

08.12.2022

България подписа споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за допълнителен ресурс от 360 млн. лв. за родните предприемачи. Финансирането ще бъде предоставено…

още +

ПРЕДСТОИ ОБЯВЯВАНЕ НА ПОКАНА ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ ЗА СЕКTOР ТУРИЗЪМ

08.12.2022

Проект SMARTER AoE ще предоставя безвъзмездна помощ за туристически предприятия от Североизточна България за дигитализация и маркетинг на услугите, менторство и обучения.…

още +

ОБЯВЕНА Е ПОКАНАТА ЗА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 2023

25.11.2022

Европейската комисия обяви поканата за представяне на проектни предложения по програма „Еразъм+“ за 2023 г. с годишен…

още +

НОВ ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА СТАРТЪП КОМПАНИИ

15.11.2022

Средствата ще се осигурят от нов Фонд за технологичен трансфер, който ще подпомага високотехнологични компании и реализирането на научни разработки в бизнеса и производствата.…

още +

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ ДО 1 MWh

15.11.2022

До края на годината ще се обяви схемата за изграждане на ВЕИ мощности до 1 MWh

още +

БЪЛГАРИЯ Е НА ЧЕЛНО МЯСТО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПО РАЗВИТИЕ НА…

14.11.2022

Страната е начело по няколко показателя и тенденциите за продължаващо развитие са положителни

още +

ДЯЛОВ КАПИТАЛ В ПОДКРЕПА НА ДЕЙНОСТИ ПО КЛИМАТА

11.11.2022

ЕИФ ще мобилизира 2,5 млрд. евро за инвестиции, свързани с борбата с климатичните промени

още +

ПОМОЩ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

10.11.2022

за преодоляване на негативните последствия от войната в Украйна и от неблагоприятни климатични условия

още +

ПРЕДСТОИ ИЗГОТВЯНЕ НА НОВА СТРАТЕГИЯ ПО СХЕМИТЕ "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"…

04.11.2022

Двете схеми са приоритет и в дневния ред на ЕС. Те трябва да помогнат за формирането на правилни хранителни навици и да образоват подрастващите за ползите от здравословното…

още +

ПРЕДСТОИ ГОЛЯМОТО САНИРАНЕ НА СГРАДИ

01.11.2022

Бизнес, публични и многофамилни сгради ще се обновяват със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. МИР обещава и старт на финансирането за ВЕИ…

още +

МЕСЕЧНИЯТ FININFO.BG БЮЛЕТИН ВЕЧЕ МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ И ТУК

01.11.2022

Най-важното за финансирането на проекти от месец октомври

още +

ПРОГРАМА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ С УДЪЛЖЕН СРОК

01.11.2022

удължава се срокът за стажуване и размерът на възнаграждението по време на обучение по програма Нова възможност за младежка заетост

още +

БЕЗПЛАТНА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛЦИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ

25.10.2022

Експерти от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще подпомагат фермерите в изготвянето и подаването на проектни предложения по мярка "Стартова помощ за млади…

още +

FININFO.BG е медиен партньор на EXPO MOITEPARI 2022

24.10.2022

Водещи финансови компании на българския и международния пазар са сред основните спонсори на събитието

още +

ОБЯВЕНА Е СХЕМАТА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИКТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ФИРМИ

17.10.2022

100% финансиране за проекти между 3 000 и 20 000 лв.

още +

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МЛАДЕЖИ PANDA LABS GEN II НА WWF БЪЛГАРИЯ

10.10.2022

„WWF България“ организира състезание за млади предприемачи PandaLabs на тема „Бъдещето на градовете и селата“.

още +

ПРОГРАМА ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ 2021-2027 ПОЛУЧИ ФИНАЛНО ОДОБРЕНИЕ

06.10.2022

Европейската комисия даде окончателно одобрение на Програма "Транспортна свързаност", по която България ще получи от ЕС над 1.6 млрд. евро финансиране в периода 2021-2027…

още +

СТАРТЪП-ВИЗА ЗА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ

06.10.2022

Чрез новоприетия механизъм България ще привлича иновативни проекти на чужди граждани.

още +

НОВА ПОКАНА НА ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ДВУСТРАННОТО…

06.10.2022

Неправителствени организации от България имат възможност да изпълняват партньорски проекти за обмяна на опит и добри практики с организации от посочените държави

още +

НОВАТА ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ Е ВЕЧЕ ОДОБРЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА…

05.10.2022

Очаква се първата процедура да стартира още до края на годината

още +

ПРЕДСТОИ СТАРТ НА САНИРАНЕТО НА МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

04.10.2022

През ноември се очаква първата покана за финансиране на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради

още +

РАЗВИТИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОНЕН…

03.10.2022

Българска банка за развитие, Българска фондова борса и частни инвеститори създават инвестиционен инструмент за финансиране на малки и средни предприятия

още +

ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ…

27.09.2022

Очаква се програмата да стартира в началото на ноември , като тя ще важи за територията на цялата страна, а процедурите ще се управляват от общинските администрации.…

още +

ПРЕДСТОИ НОВА ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ

27.09.2022

Подписано е двустранно рамково споразумение

още +

СИЛЕН ИНТЕРЕС ОТ ФИРМИТЕ ПО ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

23.09.2022

Малки и средни фирми подадоха общо 2539 проекта по приключилата покана за технологична модернизация

още +

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОСТАВЧИЦИ ЗА ИКТ УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ

19.09.2022

МИР събира индикативни ценови предложения, за да определи стойността на услугите, които ще бъдат финансирани по предстоящата покана

още +

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ЗА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

16.09.2022

Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка създадоха нов хибриден инструмент, който комбинира грантове и заеми за публичния сектор, включително за…

още +

ПОДПИСАНИ СА ПЪРВИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОГРАМА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

16.09.2022

От общо 920 одобрени проекта, 692 вече имат договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

още +

КАПИТАЛ ПРЕДСТАВЯ FININFO.BG

16.09.2022

Интервю на Елеонора Иванова, основател на платформата за проекти и финансиране, пред КАПИТАЛ

още +

ФИНАНСИРАНЕ ЗА МСП ПОД ФОРМАТА НА ЗАЕМИ ПРИ ИЗГОДНИ УСЛОВИЯ

15.09.2022

Уникредит Булбанк осигурява средства на стойност 1 млрд. евро, предназначени за малки и средни предприятия, под формата на заеми с преференциални лихви.

още +

ПРЕДСТОЯЩО ПРЕЗ ОКТОМВРИ: ИКТ УСЛУГИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ

01.09.2022

Финансиране за разработка на сайтове, онлайн магазини, маркетинг в социалните мрежи, системи за управление на бизнес процеси, защита на информацията и други

още +

ПРЕДСТОЯЩО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ФИРМИТЕ ДО КРАЯ НА 2022 Г. И НАЧАЛОТО…

31.08.2022

Очакваме покани за безвъзмездна финансова помощ за ИКТ услуги, фотоволтаични централи за собствено потребление и развитие на иновации

още +

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОБНОВЛЕНИЕ НА СГРАДИ

29.08.2022

МРРБ обяви предварителните условия за безвъзмездна помощ за внедряване на мерки за енергийна ефективност в частни и публични сгради

още +

СУБСИДИИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И БЕЗРАБОТНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА…

19.08.2022

Преразпределение на средства позволява отново кандидатстване по обявени от бюрата по труда програми и мерки

още +

КРЕДИТИ ОТ БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ…

15.08.2022

Българска банка за развитие (ББР) предоставя инвестиционни кредити на микро, малки и средни предприятия, които са кандидатствали по процедура „Възстановяване на МСП чрез…

още +

НЯМА ЗАБАВЯНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

02.08.2022

Според Министерство на финансите всички необходими процедури са изпълнени

още +

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗА МАЛКИ И…

25.07.2022

Първата покана към фирмите със средства от Плана за възстановяване и устойчивост е вече факт. Срокът е до 21 септември 2022 г.

още +

ИЗВЪНРЕДНА ПОМОЩ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

21.07.2022

От 29 юли до 17 август 2022 г. земеделските стопани от секторите "Свиневъдство", "Птицевъдство", лозаро-винарски сектор и оранжерийно производство на зеленчуци, ще могат…

още +

ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ЩЕ БЪДЕ ОСИГУРЕНО ФИНАНСИРАНЕ…

08.07.2022

Средствата са предвидени за укрепване на техния научноизследователски и иновационен потенциал и капацитет

още +

ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ЕС ПО НОВИТЕ ПРОГРАМИ

06.07.2022

ЕК одобри „Споразумението за партньорство“ с България за 11.5 млрд. евро. С това се дава зелена светлина и за одобрение на отделните финансиращи програми

още +

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА – ДИСКУСИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

27.06.2022

Всичко, което трябва да знаете за парите от Европа през следващите 7 години; директен контакт с доказани професионалисти; възможност за споделяне на опит и добри практики…

още +

ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ФОНД "ТРИ МОРЕТА" ПОЛУЧАВА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 280…

23.06.2022

Фондът, който включва България и още 11 държави-членки на ЕС, инвестира в инфраструктурни проекти.

още +

ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ…

16.06.2022

Продължава работата по структурирането на Национален декарбонизационен фонд (НДФ), който е една от предвидените реформи в рамките на компонент Зелена България от Националния…

още +

СУБСИДИИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ

08.06.2022

Новата мярка "Солидарност" ще подкрепи интеграцията на украински граждани на трудовия пазар в България

още +

ОБУЧЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТНИ И ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ЗНЗ

07.06.2022

Безплатни обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, организирани от Агенция по заетостта в рамките на Националния план за действие по заетостта за…

още +

ПРЕДСТОИ 13-ТА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯТ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД

01.06.2022

Приемът за научноизследователски и развойни проекти в предприятията ще бъде при облекчени условия.

още +

ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА

01.06.2022

Работодателите - културни институти получават финансова подкрепа чрез обявената нова Национална програма за осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст като…

още +

ОБЩИНИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ И РАЗШИРЯТ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ТОПЪЛ ОБЯД“

31.05.2022

11 млн. лева, осигурени по европейската инициатива REACT-EU, са добавени към Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (2014-2020…

още +

ЗАПОЧНАХА ОБСЪЖДАНИЯ НА ПЛАНИРАНИТЕ В ПРОГРАМИТЕ ЗА БИЗНЕСА…

31.05.2022

Първата среща с Фонда на фондовете, Асоциация на банките в България и Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране е с цел да се вземат предвид настоящите потребности…

още +

КАНИМ БАНКИ И ИНВЕСТИТОРИ НА „АРЕНА НА ДАМСКИЯ БИЗНЕС“ 2022

31.05.2022

На 8 юни в Интер Експо Център 24 дами-предприемачи ще представят своите проекти

още +

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРЕДОСТАВЯ КРЕДИТИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

30.05.2022

Фондът отдели 30 млн. лв. за отпускане на заеми на животновъди и производители на плодове и зеленчуци

още +

RePowerEU: Новият план на ЕС за зелена трансформация

20.05.2022

Независимост от руския петрол и газ, по-къси срокове за одобрение на проекти от възoбнoвяeми изтoчници и много възможности за фирмите, доставчици за енергийния сектор

още +

КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

17.05.2022

Fininfo.BG е партньор във втората сесия за подбор на проекти, които ще бъдат представени пред финансиращи институции и потенциални инвеститори

още +

ПРЕДСТОИ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ…

13.05.2022

Програмата е с национално покритие, а средствата са от държавния бюджет

още +

ОБЯВЕНИ СА АВИОКОМПАНИИТЕ С КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЗАГУБИ

09.05.2022

Девет въздушни превозвачи ще получат компенсации от Министерството на транспорта и съобщенията, за справяне с последиците от пандемията от коронавируса

още +

ВСЕ ОЩЕ ИМА ШАНС ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ФИРМИ ДА ПОЛУЧАТ ФИНАНСИРАНЕ…

08.05.2022

811 са подадените проекти към 12 май, а бюджет по схемата с финансиране от REACT EU има за поне 1000. Специално интервю за Fininfo.BG със зам. министър Ангелиева…

още +

48 МЛН. ЛЕВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА…

06.05.2022

Програмите, заедно с одобрените проектни предложения от работодатели следва да се внесат за одобрение до 20 май 2022 г.

още +

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЯ НОВИТЕ СИ ПЕТ ПРОГРАМИ

05.05.2022

В пет града през месец май Банката ще представи стартиралите от началото на годината пет програми в помощ на малкия и среден бизнес

още +

Одобрено е Споразумението за партньорство за 2021 – 2027 г.

29.04.2022

9 програми за близо 13 млрд. евро са на финалната права за старт на финансирането през следващите 7 години.

още +

ВЕЛИКДЕН 2022

20.04.2022

Възползвайте се от нашата празнична кампания!

още +

ДО ЮЛИ СТАРТИРА "ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА"

14.04.2022

Първата процедура по Плана за възстановяване и устойчивост ще предостави финансиране на бизнеса за закупуване на машини и оборудване. Вижте кои са следващите

още +

ОТЛАГА СЕ СТАРТЪТ НА ПРОГРАМА „ДУНАВ“

14.04.2022

Програмата за Дунавския регион на Европа ще стартира през месец септември.

още +

БЪЛГАРСКИЯТ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА ФИНАЛНАТА…

07.04.2022

Финалната версия на Плана е завършена и одобрена от ЕК. До месец чакаме зелена светлина от Съвета на ЕС.

още +

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ОДОБРИ НОВИ ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР НА ЕНЕРГИЙНИТЕ…

06.04.2022

Фокусът ще бъде насочен към насърчаване на използването на водорода и постепенно премахване…

още +

ФОНД ЗА ДЯЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ В СИНЯТА ИКОНОМИКА

04.04.2022

Финансови посредници ще разпределят дялов капитал в размер на 500 милиона евро в рамките на новата инициатива InvestEU Blue Economy

още +

60/40 ПРОДЪЛЖАВА ДО КРАЯ НА ЮНИ

01.04.2022

Подкрепата за запазване на работните места ще бъде удължено до 30 юни

още +

УЧИЛИЩЕН ПЛОД И ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2022/2023

01.04.2022

Доставка на мляко, млечни продукти, плодове, зеленчуци и мед от търговци и земеделски производители

още +

СЪЗДАВАНЕ НА КРИЗИСЕН ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ

30.03.2022

Ще подпомага европейските фермери да преодолеят последствията от войната в Украйна.

още +

ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА - КАКВО ПРЕДСТОИ И КАК ДА…

29.03.2022

Презентация на наши експерти по време на Архитектурно-строителна седмица, Интер Експо Център, гр. София, 1 април 2022 г.

още +

ИНИЦИИРАНО Е ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО В ПРЕДСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА…

25.03.2022

Министерство на туризма предлага хотелиерството да се включи като допустим за финансиране сектор по мярката „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

още +

НОВ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА ОБЩИНИТЕ

24.03.2022

Предстои национално финансиране за цялостни проекти за благоустрояване в общините и рехабилитация на общински пътища

още +

ПОМОЩ ЗА АВИОПРЕВОЗВАЧИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАНДЕМИЯТА

22.03.2022

Финансова помощ за въздушни превозвачи, които са реализирали спад в оборота в резултат на пандемията

още +

ОТКРИТО Е ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ…

17.03.2022

По мярката ще бъде предоставена фокусирана подкрепа на микро-, малки и средни предприятия от България за подобряване на енергийната им ефективност

още +

ФОНД „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ“ ПОДГОТВЯ НОВ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ НА НПО

11.03.2022

Проектите са свързани с кризата в Украйна

още +

УДЪЛЖЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 ОТ ПРОГРАМАТА…

28.02.2022

Проектни предложения се приемат до 31 март, 2022 г.

още +

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ПО ИНОВАЦИИТЕ

18.02.2022

ЕСИ ще предоставя грантово и дялово финансиране за стартъпи, малки и средни предприятия, изследователски организации и университети.

още +

УЕБИНАР ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СОЛАРНИ ЦЕНТРАЛИ

16.02.2022

На 10 март, 10.00 ч. каним всички големи консуматори на енергия и инвеститори да научат повече за правните и финансови при изграждане на фотоволтаични…

още +

РЕВИЗИРАНИЯТ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ СЕ РАЗГЛЕЖДА…

10.02.2022

От 11 февруари започват обществени съвети по секторни тематики, които ще се излъчват на живо

още +

ПОДКРЕПА ЗА ТУРОПЕРАТОРИ ЗА НЕОСЪЩЕСТВЕНИ ПЪТУВАНИЯ

02.02.2022

Финансиране за възстановяване на средства на клиенти по нереализирани пътувания вследствие на Covid-19.

още +

КОМБИНИРАНО ДЯЛОВО И МЕЦАНИН ФИНАНСИРАНЕ ЗА МСП

02.02.2022

Силвърлайн Партнърс“ ще инвестира до 2023 г. в най-малко 10 български компании в зрял етап на развитие

още +

ПРОДЪЛЖАВА ПОДКРЕПАТА ЗА БИЗНЕСА ПО МЯРКАТА 60:40

02.02.2022

Средства за компенсиране на трудовите възнаграждения за работници и служители през месеците януари и февруари 2022 г.

още +

КРЕДИТИ ОТ ДФЗ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

31.01.2022

Облекчени условия за инвестиционни схеми за кредитиране на земеделските стопани през 2022 г.

още +

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ВРЕМЕННО НЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ…

26.01.2022

Дейностите по сключване на  нови договори за безвъзмездна помощ ще продължат след приемане на новия устройствен правилник на Министерството на иновациите и растежа…

още +

ИНФОРМАЦИОННА СЕСИЯ ЗА ПОБРАТИМЯВАНЕ И МРЕЖИ НА ГРАДОВЕ

25.01.2022

Отворени са две покани за проекти на общини и асоциации на общини

още +

НОВА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ФИРМИТЕ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР

24.01.2022

Мярката се обявява до дни, целият ресурс е 30 млн. лева

още +

ПРОЕКТИ ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

21.01.2022

Най-важните акценти от информационния уебинар на Програма Америка за България по поканата за проекти от фирми, земеделски производители и организации

още +

БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ УДЪЛЖИ СРОКА НА ЛИЗИНГОВАТА СИ…

20.01.2022

Лизинг с 0% самоучастие за транспортни средства и 5% самоучастие за други машини и оборудване.

още +

СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПОЛИТИКА НА ЕС СЛЕД 2023 г.

18.01.2022

Какво предвижда Общата селскостопанска политика на Европа след 2023 г.

още +

ПРОГРАМА ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА С 385.6 МЛН ЗА 2022 Г.

14.01.2022

Ще бъдат подкрепяни културни, медийни и крос-секторни инициативи

още +

И през 2022 г. продължава помощта за защита на интелектуалната…

12.01.2022

Специален фонд, създаден от Европейската комисия и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), осигурява помощ на малките и средни предприятия за…

още +

ЗАЕМИ ОТ УНИКРЕДИТ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ГАРАНЦИЯ…

11.01.2022

Банката ще предоставя кредити при облекчени условия с цел подпомагане на възстановяването от COVID-19.

още +

КРЕДИТИ ОТ РАЙФАЙЗЕН БАНК С ГАРАНЦИЯ ОТ ПАНЕВРОПЕЙСКИЯ ГАРАНЦИОНЕН…

10.01.2022

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк (България) осигуряват допълнителни 150 млн. евро за бизнеса и удължаване на срока за кандидатстване с още една година…

още +

ОФИЦИАЛНО НАЧАЛО НА ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027

05.01.2022

Финансиране на проекти на НПО, публични власти, образователни институти

още +

УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПРИЕМ ПО МЯРКАТА 60/40

13.12.2021

Държавата ще продължи безвъзмездната подкрепа за бизнеса и през ноември и декември

още +

ОБЯВЕНО Е ФИНАНСИРАНЕТО ЗА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

08.12.2021

Българските микро, малки, средни и големи предприятия, както и предприятията с държавно участие под 25%, извършващи автобусни превози, ще могат да кандидатстват за безвъзмездна…

още +

Трета държавна помощ за туроператорите във връзка с COVID-19

08.12.2021

Предстои нова, трета поредна държавна помощ в подкрепа на туропертори, които имат неиздължени към клиенти суми за неосъществени пътувания

още +

ПРОМЕНИ В МЯРКА „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“

06.12.2021

От 02.12.2021 г. влязоха в сила нови правила за участие в проект "Заетост за теб", който дава възможност на работодателите да получат финансиране за наемане на безработни лица

още +

КРЕДИТИ ПРИ ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

06.12.2021

Националният гаранционен фонд и Черноморската банка за търговия и развитие създадоха гаранционна схема, която ще подкрепя малкия и средния бизнес при възстановяването им…

още +

НОВА ПРОГРАМА ЗА ЗЕЛЕНА И ТЕХНОЛОГИЧНА ЕВРОПА

19.11.2021

Новата европейска програма „Цифрова Европа“ оповести три годишни работни програми за периода 2021-2022 на обща стойност 1.98 милиарда евро и обяви първите седем покани…

още +

СЪЗДАВА СЕ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ЗА КЛИМАТА

17.11.2021

От 2025 г. новият фонд ще финансира мерки за енергийна ефективност, реновации на сгради, обновяване на системи за отопление и охлаждане, ВЕИ, по-чист обществен транспорт,…

още +

НАБИРАТ СЕ ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН БЪЛГАРИЯ –…

12.11.2021

Обявена е кампания за набиране на проектни идеи по програмата на ЕС за трансгранично сътрудничество между България и Северна Македония "Interreg IPA CBC"

още +

БЪЛГАРИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ ЕВРО-МЕД“

11.11.2021

България за първи път се включва в транснационалната програма за териториално сътрудничество „Интеррег Евро-Мед 2021-2027“ (Interreg Euro-MED), чиято основна цел е да подпомогне…

още +

ОТКРИТ Е ПРИЕМЪТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА ЕКСПОРТНО-ОРИЕНТИРАНИ…

22.10.2021

Стартира второто издание на обучителната програма „EXPO2”, организирана от Експортен Хъб България.

още +

Предпочитани сектори за финансова подкрепа от Invest EU

13.10.2021

Очаква се окончателното потвърждение на ЕК за включването на ББР в програма InvestEU 2021-2027 г.

още +

НОВАТА ПРОГРАМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

24.09.2021

До края на годината се очаква одобрението на новата програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 - 2027 г.

още +

ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ДВЕ МЕРКИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА

23.09.2021

Преустановява се финансирането за преработка и маркетинг на селскостопански продукти и за компенсиране на туроператори за пътувания до България

още +

Информационно събитие във връзка с поканата за стартиращи предприятия…

27.08.2021

Ще се проведе онлайн информационно събитие в помощ на бъдещите кандидати по процедурата на Норвежкия механизъм…

още +

Гражданско участие за мониторинг на политики

26.08.2021

Поканата в рамките на Оперативна програма "Добро управление" е прекратена.

още +

Инструмент за анализ на рисковете при инвестиране в енергийна…

06.08.2021

Целта на проекта е да насърчи инвестициите в енергийно ефективно строителство и модернизация на сгради

още +

ДФ „Земеделие“ увеличи двойно бюджета по миналогодишния прием…

30.07.2021

Публикувани са резултатите от предварителното класиране по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

още +

Платформа за инвестиции в енергийна ефективност

29.07.2021

Платформата представлява база данни от открити източници и цели да подпомогне оценката на рисковете и ползите от инвестиране в енергийна ефективност

още +

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПОДПОМАГАНЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПО МЯРКАТА „60/40“

01.07.2021

Мярка 60/40, за подпомагане на работодателите за запазване на заетостта на служителите си ще бъде удължена до 31.07.2021 г.

още +

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПЪТУВАНИЯ НА УЧЕНИЦИ

16.06.2021

Индиректна помощ за възстановяване на турситческия сектор чрез програма "Отново заедно" - за пътувания на учениците. 

още +

ПРЕДСТОЯЩИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

04.06.2021

Очаква се до края на годината да стартират редица нови мерки за подкрепа на бизнеса, вкл. да се удължат някои от действащите

още +

ОБЯВЕНА Е НОВАТА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 2021-2027

18.03.2021

Еразъм+ 2021-2027 ще постави акцент върху политиките за приобщаване, цифровизация и екологичен преход.

още +

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ С БЮДЖЕТ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

15.03.2021

Към края си е подготовката на новата програма „Околна среда“, която ще действа за периода 2021 – 2027 г., с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

още +

ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

02.03.2021

Възможност за финансиране по предстоящи схеми за филмови продукции на български и чуждестранни продуценти.

още +

887 МЛН. ЕВРО ЩЕ ПОЛУЧИ БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРЕЗ 2021 И 2022…

22.02.2021

Очаква се да стартират мерки в подкрепа на земеделския сектор, младите фермери и малките стопанства.

още +

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ЗАПЛАЩА ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТЕЩИ СТУДЕНТИ

05.02.2021

Държавата ще покрива изцяло или частично таксите за обучение на студенти, които имат сключен трудов договор с български работодател.

още +

ПОДКРЕПА ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ПРЕЗ 2021 Г.

05.02.2021

Националеният план за действие по заетостта през 2021 г. дава възможност на безработните и заетите лица за реализация на пазара на труда.

още +

ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ ЕВРОПА" ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ…

02.02.2021

Предвижда се прием на проекти в няколко области по програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

още +

УВЕЛИЧЕН Е РАЗМЕРЪТ НА ВАУЧЕРИТЕ ЗА ХРАНА

05.01.2021

Размерът на ваучерите за храна, които работодателите могат да предоставят на работниците и служителите си се увеличи от началото на 2021 г.

още +

НОВИ СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ - SURE

16.12.2020

Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE)

още +

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПОДПОМАГА БИЗНЕСА И ПРЕЗ 2021 г.

09.12.2020

Предвижда се мерките в подкрепа на бизнеса срещу предотвратяване на последиците от пандемията COVID-19 да продължат да се прилагат и през 2021 г.

още +

ПОДКРЕПА ЗА БИЗНЕСА И ДЪРЖАВАТА В ОТГОВОР НА КРИЗАТА

03.12.2020

Правителството прие разпределението на финансовите средства, които са осигурени от Европейския съюз чрез механизма REACT-EU.

още +

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ В ОТГОВОР НА КОРОНАКРИЗАТА

24.11.2020

Финансовият инструмент на Европейския съюз - REACT-EU, добавя допълнителни средства към бюджета за периода 2014-2020 г.

още +

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 2021-2027 г.

10.09.2020

Одобрен е втори работен проект на Оперативна програма Развитие на регионите 2021-2027г., който предстои да бъде внесен в Европейската комисия.

още +

Финансова помощ за животновъди, засегнати от бедствия

20.08.2020

На 19 август стартира прием на документи за финансово подпомагане на животновъдни стопанства.

още +

Актуализирани документи и помощни материали за работодателите…

19.08.2020

Агенцията по заетостта публикува нови помощни материали и актуализирани документи за работодателите, кандидатстващи по мярката 60/40

още +

АНТИКРИЗИСНИ КРЕДИТИ ЗА МСП С ГАРАНЦИИ ОТ ФОНДА НА ФОНДОВЕТЕ

21.07.2020

МСП, засегнати от пандемията от COVID-19, ще имат възможност да се възползват от кредити при облекчени условия с гаранция от Фонд на фондовете.

още +

ПРЕДСТОЯЩА СХЕМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА АВТОБУСНИЯ ТРАНСПОРТ

16.06.2020

Фирмите за автобусни превози ще могат да се възползват от безвъзмездна помощ за справяне с последствията от кризата в резултат на пандемията.

още +

НОВИЯТ БЮДЖЕТ НА ЕС ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027…

05.06.2020

Предстои да бъде приета финансовата рамка на Европейския съюз за следващия програмен период 2021 – 2027 г.

още +

ОТСРОЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БАНКОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ

16.04.2020

Фирмите, засегнати от кризата с COVID-19, имат възможност да се възползват от така наречения гратисен период по кредитите си.

още +

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ПО…

07.04.2020

Бенефициентите, които изпълняват проекти по ОПИК ще могат да се възползват от възможността за временно спиране на изпълнението им

още +

ПРОМЯНА В СХЕМАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ „60:40“

07.04.2020

Одобрена е промяна в схемата за отпускане на държавна помощ за бизнеса „60:40“ - ще се финансират и осигуровките за тази сума.

още +

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА КОМПАНИИ, КОИТО ТЪРПЯТ ЗАГУБИ ПО ВРЕМЕ…

06.04.2020

Фирмите в България, както и служители в неплатен отпуск, които са засегнати от извънредната ситуация, ще могат да получат заеми при облекчени условия.

още +

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2021 –…

02.04.2020

Вече е готов първият проект на новата Програма за Иновации и конкурентоспособност 2021‐2027 (ПИК 2021-2027)

още +

ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ОТЧЕТНОСТТА ПО ПРОЕКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ

18.03.2020

Представяне на актуализиран График за работното време и местонахождението на обектите на работа за наетите лица по имейл.

още +

НОВ ГАРАНЦИОНЕН ИНСТРУМЕНТ НА ЕИФ ЗА БЪЛГАРИЯ

05.03.2020

Три банки ще предоставят кредити при облекчени условия за български МСП благодарение на гаранционно споразумение с ЕИФ.

още +

НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА – ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

20.02.2020

Националният доверителен екофонд приема проекти по схема Инвестиционна Програма за Климата – Електромобили.

още +

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО - 2020-2022 г.

11.02.2020

До 9 март тази година пчеларите ще могат да кандидатстват за подпомагане по Националната програма по пчеларство 2020-2022 г. (НПП).

още +

ДОСТАВЧИЦИ НА ИКТ УСЛУГИ ПО ВАУЧЕРНАТА СХЕМА

10.02.2020

Приключи процесът по оценка на заявленията на кандидати за доставчици на ИКТ (услуги услуги за информационни и комуникационни технологии)

още +

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА РАБОТЕЩИ ИЗВЪН СТРАНАТА…

07.02.2020

Работещите извън България, които искат да се завърнат да работят в страната, ще могат да се възползват от финансиране.

още +

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА…

03.02.2020

От началото на тази година започва обявяването на обществени поръчки за изпълнение дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

още +

РЕСТАРТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ…

23.01.2020

Промяна в условията за кандидатстване за финансиране на участие в партньорства с научни организации - Регионални иновационни центрове

още +

ФИНАНСИРАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА

21.01.2020

Европейската банка за възстановяване и развити продължава да предоставя финансиране за консултации.

още +

СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

17.01.2020

Производителите на плодове и зеленчуци ще могат да кандидатстват за подпомагане от 3ти до 28ми февруари

още +

Следващият програмен период приближава

10.01.2020

Оперативните програми за финансиране през следващия програмен период 2021 – 2027 г. ще са общо 14

още +