×

Новини

НОВИЯТ БЮДЖЕТ НА ЕС ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027 г.

05.06.2020

Предстои да бъде приета финансовата рамка на Европейския съюз за следващия програмен период 2021 – 2027 г.

Средствата, които България ще получи, ще бъдат от две основни направления: по линия на Многогодишната финансовата рамка 2021 – 2027 г. и от мегафонда Европейски съюз от следващо поколение.   

Предвиденият бюджет за България от финансовата рамка 2021 – 2027 г. е почти 17 млрд. евро.

В тази сума се включват преки плащания по Общата селскостопанска политика – близо 5 млрд. евро, и за развитие на селските райони още 2 млрд. евро.

Фондът ЕС от следващо поколение има за цел да възстанови икономиката на Блока и ще действа до края на 2024 г. Ще се финансират реформи и публични инвестиции за икономическо възстановяване, вкл. в контекста на зеления преход и дигитализацията. Схемите, по които ще се предоставя финансирането, ще бъдат определени в Национален план за възстановяване на всяка държава. От този фонд България ще получи общо 9 млрд. евро (безвъзмездни средства).  

За намаляване на вредните емисии и декарбонизация са предвидени 2.7 млрд. евро (по-малката част от тях са от финансовата рамка).

Предвижда се със средства от този фонд до края на годината да се подпомогне бизнеса чрез грантови схеми, включително и за развитието на селските райони.

Посочените суми са прогнозни и предстои одобряването им от страните членки и от европейските институции.