×

Новини

НЯМА ЗАБАВЯНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

02.08.2022

На 01.08.2022 г., по информация от Министерство на финансите (МФ), България е подписала т. нар. "споразумение за оперативни договорености" с Европейската комисия, последния необходим документ във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), след което страната ни вече може да подаде официално искане за получаване на средства по механизма.

С това от МФ потвърждават, че няма забавяне в изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост. Подписано и ратифицирано е финансовото споразумение, изпълнени са всички законодателни мерки във връзка с първото плащане, изградена е информационна система и е разработена и приета вътрешна нормативна база за изпълнението на реформи и инвестиции, включително система за управление и контрол.

Така реалното изпълнение на предвидение в ПВУ проекти вече в ръцете на управляващите ги министерства, които могат да стартират процедури за кандидатстване за безвъзмездна помощ и обществени поръчки по всички мерки, които не са пряко свързани с необходими, но все още неприети законодателни промени.