×

Новини

ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ОТЧЕТНОСТТА ПО ПРОЕКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ

18.03.2020

Работодателите, които изпълняват проекти, свързани с осигуряване на заетост по програми и насърчителни мерки на Агенция по заетостта (АЗ), включително по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ще могат да се възползват от по-облекчен режим за представяне на актуализиран График за работното време и местонахождението на обектите на работа за наетите лица.

АЗ препоръчва документите да се изпращат по електронна поща на официалния електронен адрес на съответното бюро по труда.

Тази разпоредба е свързана с усложняващата се епидемична обстановка и разпространението на COVID-19, и препоръчителните мерки за въвеждане на дистанционна форма на работа.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

За актуална информация, моля, следете официалната страница на Агенцията по заетостта.