×

Новини

ОБУЧЕНИЯ И ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

24.01.2024

В края на март 2024 година стартира първата по рода си Академия по предприемачество в земеделието в България. Тя ще се проведе в 4 български града, сред които е и Русе. В рамките на 4 дни млади предприемачи и старт-ъпи от сектор селско стопанство в страните от Централна и Източна Европа ще имат възможност да участват в безплатни лекции и семинари и да разработят свой бизнес план, като най-добрият проект ще получи финансова награда до 5000 лв.

Fininfo.BG e един от партньорите на Академията и се включва в обучителната програма с информационна сесия на тема „Възможности за финансиране“.

Подкрепена от представители на реалния сектор, браншови и неправителствени организации, университети, стартъпи и успешни предприемачи, академията цели да насърчи младежкото предприемачество и да провокира иновативни концепции в сферата на земеделието.

Тя се реализира по инициатива на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) и е продължение на приключилата „Акселераторска програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и ЦИЕ“.
 

Вижте какви са условията за кандидатстване тук.

На сайта на ЦНСССКЦИЕ можете да разгледате и предварителната програма.