×

Новини

ОБУЧЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТНИ И ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ЗНЗ

07.06.2022

Агенция по заетостта организира безплатни обучения за безработни и заети лица по ключови компетентности и за придобиване на професионална квалификация, в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2022 г. Средствата се осигуряват от Държавния бюджет на Република България.

Включването в обучения се осъществява:
- по заявка на безработните лица, регистрирани в бюрата по труда. Предоставя се възможност за избор от широк кръг професии и компетентности.
- по заявка на работодатели за обучение на безработни лица, които те ще наемат след това, за придобиване на професия, (вкл. за дуално обучение, чиракуване, стажуване), както и за обучение на собствения им персонал по ключови компетентности.

Обучението е безплатно. В зависимост от конкретната обучителна програма и вида на обучаемите, в допълнение те могат да получат:
- месечно възнаграждение между 650 и 700 лв. или почасово между 3,92 и 4,22 лв./час;
- стипендия за обучение по 10 лв./ден;
- транспортни разходи до 15 лв./ден.

Обученията на безработни лица се провеждат на територията на цялата страна, включително и в 4-те клона на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” (ДП БГЦПО) в Плевен, Пазарджик, Смолян и Стара Загора, както и в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) в кв. Кремиковци към Министерство на труда и социалната политика.

Информация за графиците за провеждане на вече заявените и планирани обучения през 2022 г. е налична в интернет-страницата на Агенция по заетостта, както и във Fininfo.BG.