×

Новини

ОБЯВЕНА Е ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

20.12.2022

Обявена е процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на България.

Припомняме, че с цел инвестиции в подобряване енергийните характеристики на сгради по процедурата могат да кандидатстват:
- Всички общини на територията на Република България;
- Областни администрации;
- Министерства или друг публичен орган, собственик на съответната публична сграда (централни и териториални администрации).

Промените в условията за участие и финансиране в сравнение с предварителните указания, които бяха публикувани за обществено обсъждане, се отнасят до:
- промяна в процента на финансиране и необходимостта от съфинансиране на част от разходите от страна на кандидатите. В зависимост от избрания режим на държавна помощ и географския регион, финансирането може да падне до 35% за югозападен район;
- промяна в минималните и максимални стойности на финансирането, в зависимост вида на сградата и общината, в която тя се намира;
- допустимите дейности и разходи са различни в зависимост от избрания вид на държавна помощ - при избран режим "деминимис" се допускат дейности за информация, управление и експертна оценка от енергиен одитор след приключване на проекта;
- броя на предложенията - един кандидат може да подаде 2 предложения, а едно предложение трябва да съдържа сгради от един вид.

Крайният срок за кандидатстване 28.04.2023 г.