Новини

ОБЯВЕНА Е ПОКАНАТА ЗА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 2023

25.11.2022

Европейската комисия обяви поканата за представяне на проектни предложения по програма „Еразъм+“ за 2023 г. с годишен бюджет от 4,2 милиарда евро.

Програмата е фокусирана върху четири основни приоритета:
- Приобщаване и многообразие;
- Цифрова трансформация;
- Околна среда и борба с изменението на климата;
- Участие в демократичния живот, общи ценности и гражданска ангажираност.

Въз основа на открити покани, всяка публична или частна организация (в т.ч. общини, фирми, НПО) с дейност в областта на училищното или висшето образование, обучението за възрастни, младежта и спорта може да внесе проект за финансиране пред националните агенции по „Еразъм+“, установени във всички страни членки на ЕС, и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура.

Предложения могат да изпращат организации от 27-те държави членки на ЕС, от асоциираните към програмата държави Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, от държавите кандидати за членство в ЕС Турция, Северна Македония и Сърбия, а по някои действия – и от други държави.

Българските организации могат да подават своите предложения в качеството на координатори на проект към Центъра за развитие на човешките ресурси, Национална агенция на програма "Еразъм+".

Повече информация за програма Еразъм+ и предстоящите през 2023 г. крайни срокове абонатите ни могат да намерят след вход в платформата.