×

Новини

ОБЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРАТА „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“

17.10.2023

Българските компании вече могат да кандидатстват за финансиране на инвестиции в по-безопасна и здравословна работна среда.

Мярката „Адаптирана работна среда“ е част от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 и цели да предостави нови възможности на работодателите да създават „зелени“ работни места, да осигурят подкрепа на служителите за справяне с екстремни ситуации и предотвратяване на “бърнаут“, да инвестират в лични предпазни средства и мерки за безопасност.

Ще се финансират дейности, свързани с ремонт и/или обезопасяване на съществуващи сгради, технологични процеси, машини и съоръжения; изграждане на вентилационни и/или климатични системи; изграждане на парапети, навеси, устройства за достъп и др. средства за защита, съобразно идентифицираните в предприятието рискове: прах, шум, вибрации, навлизане в опасни зони, падащи предмети, химични и/или биологични вещества, опасни лъчения, електромагнитни полета, пожар и/или взрив и др.  Може да се предвиди и ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

ВАЖНО! За да бъдат одобрени всички дейности, те трябва да водят до подобряване условията на труд.

„Адаптирана работна среда“ е една от малкото програми, по които се предоставя 100% финансиране за фирми с персонал до 250 души, 80% за по-големи предприятия и не е ограничена само до компании от избрани икономически сектори, въпреки че фокусът все пак е към индустриалния сектор. Един проект може да бъде на стойност до 200 000 евро.

Това е една от програмите за безвъзмездна помощ, която е доста атрактивна за фирмите, НО и изисква особено внимание при избора на консултант за подготовка на проект и последващото му изпълнение и отчитане.

Програмата е сравнително тежка и бюрократична. Необходимо е внимание, висока компетентност и предишен опит от страна на консултанта при подбора на дейностите и разписването на проекта. В оценката на проектите има и доста субективизъм и тя много зависи от добре свършената консултантска работа. В случай на одобрен проект, отчитането на разходите също е добре да се извършва с помощта на професионалист.

Освен ако нямате доверен консултант, с който работите дългосрочно, Ви препоръчваме да проведете разговори с повече от един експерт и да съберете повече от една оферта. Не се доверявайте непременно на този, който Ви даде най-ниска цена или не иска никакво заплащане на етап подготовка на проекта. Добрите консултанти много прецизно преценяват клиентите, за които да работят, така че проектите им да имат успех. Но и уважават труда си.

И тук ролята на Fininfo.BG е ключова:
Ако имате интерес да участвате и все още нямате избран консултант, можете да разчитате на нас - ще Ви предложим варианти и ще Ви помогнем да изберете най-подходящия за Вас. Оставаме във връзка в целия процес на кандидатстване и след това, в случай на одобрение. Ако има нужда, следим заедно с Вас всичко до успешното приключване. За тези услуги Вие нямате никакъв пряк финансов ангажимент към нас. Вашите договорни отношения са само с избрания от Вас консултант.
По същия начин можем да ви помогнем с насоки за избор на изпълнители за всички дейности, предвидени в проекта.

 

Ако се нуждаете от нашата подкрепа или просто ви трябва съвет, можете да се свържете с нас на тел: 0893 721 929 или да ни пишете на: info@fininfo.bg.

Проектни предложения се приемат до 5 януари 2024 г., но процесът на подготовка на успешен проект изисква време!