×

Новини

ОБЯВЕНА Е СХЕМАТА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИКТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ФИРМИ

17.10.2022

Днес Министерството на иновациите и растежа публикува дългоочакваната процедура за финансиране в малките и средни предприятия на услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност.

За подкрепата (100% финансиране!) могат да кандидатстват микро-, малки и средни предприятия, които са регистрирани преди 31.12.2019 г. и упражняват дейност в много широк секторен обхват (но има и изключения, потърсете ни за повече информация!).

Кандидатите трябва да са реализирали минимум следния оборот за 2021 година:
- за микропредприятие: поне 41 000 лв.;
- за малко предприятие: поне 82 000 лв.;
- за средно предприятие: поне 123 000 лв.

Ще се финансират ИКТ услуги и решения от следните три групи:
Група I. Дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения (онлайн магазин, уебсайт, маркетинг в социални медии и т.н.);
Група II. Оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси (въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP) и/или система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), Модули/системи за управление на веригата на доставки за суровини/материали и др. за производствения процес, въвеждане на модули за управление на складовото стопанство (WMS), производството, продажбите на дребно и др.;
Група III. Осигуряване на киберсигурност в предприятията (Система за управление на сигурността на информацията, за защита на информацията в локална мрежа, за архивиране на информация, за управление на съхранението и споделянето на информация).

Всяка компания може да кандидатства само с един проект. Безвъзмездната финансова помощ е между 3 000 и 20 000 лв.

Услугите ще се избират по списък, има и референтни цени.

Класирането на кандидатите ще стане по определени критерии.

Крайният срок за кандидатстване: 19.12.2022 г.

Не се колебайте да ни потърсите, ако имате нужда от оценка дали сте допустим кандидат, оценка какви са шансовите ви за успех, ако търсите консултант или препоръка за изпълнител на ИКТ услугите. Ще се радваме да ви насочим!