×

Новини

ОБЯВЕНИ СА УСЛОВИЯТА ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ ЗА ФИРМИТЕ

13.12.2022

Компании с персонал до 1500 души, годишен оборот до 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 84 млн. лв. (МСП и mid-caps, small mid-caps) ще могат от януари 2023 г. да кандидатстват за безвъзмездна помощ за изграждане на източници за производство на възобновяема ел. енергия (ВЕИ) от фотоволтаици за собствено потребление, но задължително в комбинация с локални съоръжения за нейното съхранение.

Дългоочакваната процедура с финансиране е от Плана за възстановяване и устойчивост и най-после беше обявена за обществено обсъждане.

По нея ще могат да заявят подкрепа до 50% фирми от всички сектори, с изключение на тези с основна дейност в „Селско, горско и рибно стопанство“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Финансови и застрахователни дейности“ и част от подсекторите в „Производство на хранителни продукти” и „Производство на напитки”:

Кандидатите за безвъзмездна помощ трябва да са регистрирани преди 31.12.2019 г. и да имат реализирани определени нетни приходи от продажби в зависимост от вида предприятие.

Капацитетът на инсталираната мощност по конкретен проект може да е максимум 1 MW, батериите да позволяват съхранение на поне 25% от инсталираната мощност за минимум 4 часа.

Подкрепата за едно предприятие ще бъде между 100 000 лв. и 1 000 000 лв. Конкретната субисдия зависи и от други фактори.

Повече подробности за тази и други предстоящи скоро процедури за подкрепа, абонатите на информационната ни услуга могат да намерят след вход в платформата.

Ако все още нямате абонамент, побързайте, до 31 декември 2022 г. можете да го вземете с отстъпка!