×

Новини

ОБЯВИХА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ФИРМИ ПО ПРОЦЕДУРАТА "ИКТ И КИБЕРСИГУРНОСТ"

24.02.2023

Министерството на иновациите и растежа (МИР) публикува списък на фирмите, които са класирани по мярката "ИКТ и киберсигурност". Процедурата беше активна за кандидатстване от 17 октомври до 19 декември 2022 г. като бяха подадени 7689 проектни предложения на обща стойност над 146 млн. лева при наличен бюджет от 30.6 млн. лв. Предварително одобрение за финансиране получиха 1599 фирми.

Фирмите, с които ще бъде сключен договор, ще могат да използват средствата за заложените в проектите си дейности, сред които закупуване на софтуер за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, осигуряване на по-добра информационна и киберсигурност, създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, дигитален маркетинг, връзки с клиенти, системи за бизнес анализи и др.

Всяка фирма ще получи между 3 000 и 20 000 лв. като няма да се изисква съфинансиране от кандидатите.

Редовна и навременна информация за нови възможности за финансиране можете да получавате от нас след заявка за абонамент.