×

Новини

ОДОБРЕНА Е НОВАТА ПРОГРАМА InvestEU 2021-2027 ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ И ИНОВАТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ

Обновена на: 13.02.2023 14.03.2021

В началото на месец март Европейският парламент одобри ІnvеѕtЕU – новата програма на ЕС, която ще мобилизира публични и частни средства с цел инвестиции в стратегически, иновативни и устойчиви проекти. Програмата наследява т.нар. план „Юнкер“, ще замени Европейският фонд за стратегически инвестиции (EFSI) и ще обедини в едно общо 14 финансови инструмента, сред които и програмите COSME и InnovFin.

През периода 2021 – 2027 г. InvestEU ще подпомага изграждането на по-екологична, по-цифрова и по-устойчива европейска икономика и ще предоставя финансиране в подкрепа на възстановяването на Европа от корона кризата.

* Програмата ще бъде структурирана по четири политики:

- Устойчива инфраструктура;
- Изследвания, иновации и дигитализация;
- МСП;
- Социални инвестиции и умения.

* InvestEU ще предоставя ресурс за капиталова подкрепа на частни субекти, вкл. МСП, свързана с кризата, причинена от пандемията Covid-19.

* Ресурсът по Invest EU ще могат да използват и държавите-членки на ЕС за изпълнение на Плановете им за възстановяване и устойчивост.


Програмата ІnvеѕtЕU има 3 основни стълба:

1. Фонд InvestEU

Фондът ще таргетира жизнеспособни проекти, като предоставя пряко и посредническо финансиране за следните потенциални бенефициенти:
- Частни субекти – физически или юридически лица, установени в държава от ЕС или в трета допустима държава,
- Публичен сектор,
- Публично-частни партньорства (ПЧП),
- Организации с нестопанска цел.

Очаква се фондът да мобилизира над 372 млрд. евро чрез гаранция, предоставена от бюджета на ЕС на стойност 26.2 млрд. евро, чрез която ще се гарантират инвестициите на финансовите партньори, предоставящи финансирането. 

Повече за фонда можете да намерите тук.

2. Консултативен център на InvestEU

Консултативният център InvestEU ще предоставя техническа подкрепа и помощ за подготовката, разработването, структурирането и изпълнението на инвестиционни проекти, включително изграждане на капацитет. Той ще обедини в едно 13 сега съществуващи програми и центрове за услуги, като с това ще се осигури само една точка за контакт. Очаква се центърът да заработи активно до средата на 2021 г.

Повече за консултативния център можете да намерите тук.

3. Портал InvestEU

Порталът InvestEU ще обединява инициатори на проекти и инвеститори в единна платформа, чрез която първите ще мога да промотират своите проекти, а инвестиционните партньори да избират измежду предварително селектирани качествени проекти. Този инструмент ще надгради съществуващия към момента European Investment Project Portal (EIPP).

Повече за портала тук.