×

Новини

Одобрено е Споразумението за партньорство за 2021 – 2027 г.

29.04.2022

Министерският съвет одобри Споразумението за партньорство на Република България – основният стратегически документ, който определя приоритетите и условията за разходване на европейското финансиране за България в рамките на общо договорения бюджет за периода 2021 – 2027 г. Приетото решение е важна стъпка за изпращане на документа в Европейската комисия за окончателно одобрение.

Въпреки, че новият 7-годишен програмен период тече от миналата година, преди да има одобрено споразумение за партньорство не може да стартира нито една от деветте програми, в рамките на които ще се предоставя финансиране за бизнеса, общините, земеделските стопанства, селските райони.

Това, че първата от 7-те години с нов бюджет от Европа на практика отмина без нито една обявена процедура, не е прецедент; така беше и през предходните периоди. За щастие парите не се губят или поне не веднага, ако управляващите органи успеят да наваксат закъснението.

Ето кои са програмите:
 - Конкурентоспособност и иновации в предприятията
 - Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация
 - Техническа помощ
 - Околна среда
 - Транспортна свързаност
 - Развитие на човешките ресурси
 - Образование
 - Храни и/или основно материално подпомагане
 - Развитие на регионите

Споразумението утвърждава и програмите за европейско териториално сътрудничество

Предварителна информация за някои от мерките, които те ще финансират, вече сме подготвили в раздел ПОЛЕЗНО на нашата платформа; очаквайте скоро още полезни материали.

Информацията навреме и предварителната подготовка са важен фактор за успеха на всеки проект, който се стреми да привлече европейско финансиране. Ние от Fininfo.BG сме до вас в този процес!