×

Новини

ОФИЦИАЛНО НАЧАЛО НА ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027

05.01.2022

Обявена е датата на следващото онлайн събитие „Europe, let's cooperate!“ – 5 април 2022, на което ще се оповести началото на програма Интеррег Европа с първата покана за набиране на проекти от страните на ЕС, Норвегия и Швейцария.

Програмата с бюджет 379,5 млн. евро цели подобряване на регионалните политики за развитие чрез обмен на опит и иновативни подходи между основните бенефициенти – публичните власти, а също така и организациите в подкрепа на бизнеса, екологичните, образователните и изследователските институции.