×

Новини

ОТКРИТО Е ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“

17.03.2022

Мярка „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма за Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) е насочена към подпомагане на микро-, малки и средни предприятия (с до 250 души персонал) от България за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Потенциалните кандидати трябва да отговарят на някои условия:
- да извършват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост”;
- да имат три приключени финансови години (2018, 2019 и 2020 г.);
- да са достигнали определено ниво на нетните приходи от продажби за тези три години.

Ще бъдат финансирани разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване и др., както и разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията.

Повече информация за мярката може да намерите тук.