×

Новини

ОТСРОЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БАНКОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ

16.04.2020

Фирмите, засегнати от кризата с COVID-19, имат възможност да се възползват от така наречения гратисен период по кредитите си и да поискат отсрочване на главница и лихва или отсрочване само на главница.

Кредитополучателите изрично избират дали желаят да не плащат главница и лихва или само главница.

Периодът, в който могат да не правят плащания по кредита си, е до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

Срокът за заявяване на желание за отсрочване е до 22.06.2020 г.

 

Детайлни указания за необходимата документация и реда за включване в процедурата могат да се потърсят от банката, която е отпуснала кредита.