×

Партньори за международни проекти

Ако сте компания или организация със знание или експертиза, която би била ценна за партньори от Европа или други държави, имате желание за участие в международни партньорски консорциуми, по програми, финансирани от ЕС, но все още нямате достатъчно опит, тогава от къде започвате?

От опит знаем, че докато не попаднете случайно или не в първия проект, началото е свързано с безкрайни часове търсене в интернет, в проектни бази данни и компедиуми на програми, в писане на студени имейли и чакане.

За да скъсим пътя и да ви спестим време и усилия, можем да сме ви полезни с намиране на опитни партньори. Разполагаме със собствена база данни и вече изградени подобни партньорства; имаме платен достъп до европейски платформи, от които черпим информация за организации с успешно реализирани проекти. Като добавим и нашия собствен експертен опит, сме в състояние да създадем възможност на повече български фирми, общини и организации да се включат в международни проекти.

С настоящата услуга можем да помогнем също и на тези от вас, които търсят нови технологии и иновативни решения от чуждестранни партньори; желаят да се включат в демонстрационни проекти или да доразвият собствен иновативен капацитет; да се свържат с научни центрове, изследователи или други организации, както от България, така и от Европа.

Ето какво ви предлагаме:

  • Стъпка 1: предварителна оценка на компанията (организацията) за възможностите и програмите, по които тя може да участва. С тази първа стъпка, на база на нашия дългогодишен опит, обективно преценяваме вашата готовност и шансовете ви за успех. Ако резултатът не е положителен, спираме до тук;
  • Стъпка 2: в случай на положителна оценка пристъпваме към селекция на потенциални партньори от наличната ни база данни;
  • Стъпка 3: изготвяме съвместно представяне и го изпращаме на партньорите от наше име с препоръка за вас;
  • Стъпка 4: Търсим активно обратна връзка. При интерес за бъдещо партньорство, предаваме контакта и пожелаваме успех!

Цената на услугата зависи от броя на партньорите, които сме намерили за вас и на които сме ви представили. Примерен ценови пакет: За предварителна селекция и проведена комуникация с 20 партньора, таксата е 600 лв. с вкл. ДДС. Опитът ни сочи, че около 80% от тях отговарят положително на поканата за партньорство. 

Нашата подкрепа може да не приключи до тук. Можете да разчитате на нас и до момента, в който постигнем заедно реален резултат, а именно включването ви като партньор в конкретен проект. Ако изберете този вариант, потърсете ни, за да съгласуваме индивидуален план за съвместна работа.