×

Партньори за проекти

Вече не е необходимо да търсите експерти и професионалисти за изпълнение на дейностите по вашите нови проекти. Имате ги с нас!

Всеки един от настоящите партньори на Fininfo.BG е преминал през процедура на проверка и одобрение. Активно събираме и обратна връзка от клиенти. Можете да се свържете с тях директно, но ако имате нужда от допълнителни насоки, с радост ще помогнем.

Ако желаете да станете наш партньор, вижте условията тук.


„Мадара Иновейшън“ ЕООД

„Мадара Иновейшън“ ЕООД

Управление на бизнес проекти и инженерно консултиране

Експертиза: Управление и планиране на инвестиционни проекти; инженерно консултиране; устойчивост на околната среда; гъвкави проектни решения виж още...

"Ю Ви Финансово моделиране" ООД

"Ю Ви Финансово моделиране" ООД

Компания за B2B финансови услуги за бизнеса

Експертиза: Финансово моделиране; управленско счетоводство; корпоративни финанси виж още...

„Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД

„Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД

Консултантска компания

ЕКСПЕРТИЗА: Бизнес консултации при отчитане на устойчивостта на фирмите; таргетиране на инвеститори; Публични предлагания на ценни книжа; Връзки с инвеститори; Социално предприемачество виж още...

"Балтов Консулт" ЕООД

"Балтов Консулт" ЕООД

Управленско консултиране по международни ISO стандарти

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка за сертифициране по международни стандарти за системи за фирмено управление според изискванията на: ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 45001, ISO 50001, ISO/IEC виж още...

"Контракс" АД

"Контракс" АД

Системен интегратор

ЕКСПЕРТИЗА: Интегрирани ИКТ системи, разработка на специализиран софтуер, решения за "умни градове", дигитална трансформация на бизнеси и общини, системи за мониторинг виж още...

„Еко Пълдин“ АД

„Еко Пълдин“ АД

Биоинженерна компания

ЕКСПЕРТИЗА: Биологично третиране на органични отпадъци; възстановяване на деградирала почва; Пречистване на замърсени води; Защита на речни брегове и корита виж още...

Фондация „Джагадамба“

Фондация „Джагадамба“

Академия за личностно развитие и самоусъвършенстване

ЕКСПЕРТИЗА: Обучения, семинари, академии, курсове и онлайн програми по ключови компетенции - за самоусъвършенстване и развитие на индивидуалността; тиймбилдинг програми, коучинг, виж още...

Spread IT

Spread IT

Агенция за дигитален маркетинг и видео реклама

ЕКСПЕРТИЗА: Изработка на видео съдържание; Дигитален маркетинг; Графичен дизайн; Уеб дизайн виж още...

"Адванс Експертни Оценки" ООД

"Адванс Експертни Оценки" ООД

Фирма за експертни оценки

ЕКСПЕРТИЗА: Oценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения, права на интелектуалната и индустриалната собственост, виж още...

„Екотийм“ ООД

„Екотийм“ ООД

Компания за консултантски и инженерингови услуги по опазване на околната среда

ЕКСПЕРТИЗА: Предпроектни проучвания и инженерингови дейности, свързани с опазване на околната среда и прилагане принципите на кръговата икономика; Изготвяне на Стратегически документи виж още...

„ЕнКоРа“ ЕООД

„ЕнКоРа“ ЕООД

Фирма за енергийно обследване на сгради и промишлени системи

ЕКСПЕРТИЗА: Обследване за енергийна ефективност на сгради и на промишлени предприятия, включително при участие по програми, съфинансирани от фондове на Европейския съюз; Изготвяне виж още...

3CON

3CON

Маркетинг агенция за цялостно комуникационно обслужване

ЕКСПЕРТИЗА: Създаване и реализиране на цялостни маркетингови комуникационни стратегии; Популяризиране на марката; Медиа планиране и координиране на виж още...

Edutain Attractions

Edutain Attractions

Производител на образователни атракциони

ЕКСПЕРТИЗА: Проектиране, изграждане и производство на детски въжени/мрежови паркове и фитнес съоръжения на открито, общински площадки, виж още...

Адвокатско дружество “Гугушев и партньори“

Адвокатско дружество “Гугушев и партньори“

Юридически съветник

ЕКСПЕРТИЗА: Корпоративно и търговско право, сливания и придобивания, банково и финансово право, капиталови пазари, данъчно право и международно данъчно виж още...

“Атамик“ ЕАД

“Атамик“ ЕАД

Онлайн платформа за комплексни решения и услуги за промишлеността

ЕКСПЕРТИЗА: Консултиране, проектиране, доставка и монтаж на специализирано технологично оборудване. виж още...

"Евро Стандарт Сертификация" ЕООД

"Евро Стандарт Сертификация" ЕООД

Сертификация на системи за управление по ISO стандарти

ЕКСПЕРТИЗА: Сертификационни одити за придобиване на международно признати сертификати на системи за управление по ISO стандарти и други схеми за взаимно виж още...

Green.Click България

Green.Click България

Агенция за онлайн развитие на амбициозни бизнеси

ЕКСПЕРТИЗА: Цялостни решения за позициониране и развиване на бизнес в дигиталната среда – изработка и поддръжка на уеб сайтове, имейл маркетинг, изграждане виж още...

T&B Technology

T&B Technology

Агенция за дигитален маркетинг, уеб разработка и графичен дизайн

ЕКСПЕРТИЗА: дигитален маркетинг (създаване на съдържание и реклами в социалните мрежи, Google реклами), изработка и поддръжка на уеб софтуер/уеб сайт/онлайн виж още...

Qnectd

Qnectd

Компания за IoT Решения и свързаност

ЕКСПЕРТИЗА: Цялостни IoT решения за дигитализация и модернизиране на бизнеса и градската среда; внедряване на цифрови близнаци във фирми, предприятия, виж още...

STEAM Net Bulgaria

STEAM Net Bulgaria

Консултантска агенция в сферата на връзките с обществеността (PR)

ЕКСПЕРТИЗА: Корпоративни комуникации и връзки с медиите, стратегически комуникации, медии, организация на събития. виж още...

„БРОД ЮВ“ ЕООД

„БРОД ЮВ“ ЕООД

Счетоводна къща

ЕКСПЕРТИЗА: Онлайн счетоводно обслужване на юридически и физически лица, ТРЗ и личен състав, организация на работните процеси в дейността на дружеството, виж още...

"МАПЕКС" АД

"МАПЕКС" АД

Геоинформационна компания

ЕКСПЕРТИЗА: Географски информационни системи (ГИС) и софтуерни решения, геодезия, кадастър, устройствено планиране, консултации. виж още...

"Предистик" ООД

"Предистик" ООД

Иновационни IoT услуги за дигитализация на бизнеса

ЕКСПЕРТИЗА: Системи за мониторинг с „умни“ сензори и автоматизация на съществуващо електромеханично оборудване, със или без Интернет, с възможност за виж още...

"Глобъл Серт" ЕООД

"Глобъл Серт" ЕООД

Сертификация и обучение по системи за управление

ЕКСПЕРТИЗА: Оценка, одит, контрол и сертифициране на системи за управление, обучения на персонал по специфични въпроси, свързани с различните стандарти виж още...

Zashev Design

Zashev Design

Студио за уеб дизайн

ЕКСПЕРТИЗА: Изработка, дизайн и поддържка на интернет сайтове и електронни магазини, уеб мониторинг, SEO, интернет реклама и дигитален маркетинг. виж още...

"Дунав консулт БГ" ЕООД

"Дунав консулт БГ" ЕООД

Експерти в устройственото и инвестиционно проектиране, надзор и оценка

ЕКСПЕРТИЗА: Проектиране, оценка за съответствие на инвестиционните проекти, строителен надзор, инвеститорски контрол, подготовка на технически паспорти виж още...

"БГСервиз" ООД

"БГСервиз" ООД

B2B услуги в областта на информационните технологии

ЕКСПЕРТИЗА: Дигитализация и оптимизация на бизнес процеси чрез собствен продукт, вкл. чрез финансиране чрез европейски програми и финансови инструменти виж още...

"БУЛЛСОФТ" ЕООД

"БУЛЛСОФТ" ЕООД

Аутсорсинг на IT услуги

ЕКСПЕРТИЗА: Информационна и киберсигурност; регулаторна съвместимост с изискванията на GDPR, NIS 2, ISO 27001:2013; обработка на база данни; дигитализация виж още...

"МКАФинанс" ЕООД

"МКАФинанс" ЕООД

Интернет базирани счетоводни услуги

ЕКСПЕРТИЗА: счетоводство, данъчни услуги, ТРЗ и личен състав, лични финанси, регистрации по ЗДДС, финансови консултации във връзка с инвестиции с привлечено виж още...

Адвокатско дружество "Нестори, Угляров, Милчев"

Адвокатско дружество "Нестори, Угляров, Милчев"

Юридически съветник

ЕКСПЕРТИЗА: юридически консултации за създаване и управление на дружества, търговски сделки, инвестиции в строителството и строителен процес, сделки виж още...

Агенция за преводи „Олтранс“

Агенция за преводи „Олтранс“

Експерти в превода на уеб сайтове

ЕКСПЕРТИЗА: Превод на уеб сайтове; превод на WordPress уеб сайтове; превод на голям обем от съдържание; превод по иновативен за България метод на работа; виж още...

Проектантска къща ”Акант” ЕООД

Проектантска къща ”Акант” ЕООД

Експерти при проучване и проектиране в строителството и недвижимите имоти

ЕКСПЕРТИЗА: Консултации при избор и промяна на статута на парцели, проектиране на частни и обществени сгради, градски паркове и зони за спорт, виж още...

"Теза" ООД

"Теза" ООД

Услуги в онлайн среда и Агенция за преводи

ЕКСПЕРТИЗА: Корпоративни сайтове, сайтове „визитка“, електронни обучителни курсове, онлайн обучение на английски език, преводачески услуги виж още...

AdvisionIT

AdvisionIT

Експерти по кибер сигурност и облачни решения

ЕКСПЕРТИЗА: Бутикови ИТ услуги, кибер сигурност, клауд интеграция, бизнес и ИТ автоматизация, разработване на софтуерни решения виж още...

Консултантска къща „Велинов и партньори“

Консултантска къща „Велинов и партньори“

Юридически съветник и консултант

ЕКСПЕРТИЗА: пълно юридическо обслужване в областта на гражданското, търговското, дружественото, данъчното, финансовото, вещното, трудовото право, интелектуална виж още...

Аклима Техник

Аклима Техник

Експерти по ОВК, партньори за мерките по енергийна ефективност

ЕКСПЕРТИЗА: проектиране и изграждане на отоплителни, вентилационни, климатични, газови и соларни системи виж още...