×

Новини

ПЪРВА ПОКАНА ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ ПО ПРОГРАМА STAGE

18.09.2023

Фирмите, които се стремят към устойчиво бъдеще вече могат да кандидатстват за финансова помощ по проект „Устойчив преход към гъвкави и зелени предприятия – STAGE“.

Това е първата покана по грантовата схема, елемент от цялостната програма, която ще даде достъп на бизнеса до финансова подкрепа и допълнително финансово консултиране за привличане на частни инвестиции в прехода им към „зелена икономика“.

Допустими кандидати са малки и средни предприятия (МСП), регистрирани в страни-членки на ЕС или в асоциирани към програма „Хоризонт Европа“ държави. Условието е те да са вече регистрирани в мрежата на STAGE и да са завършили първия етап на предварителна оценка. Какво включва той и кои са другите изисквания абонатите на Fininfo.BG могат да прочетат тук.

Одобрените фирми могат да получат финансова помощ на стойност до 50 000 евро, на два транша:
– 5 000 евро еднократна сума за заплащане на консултантски услуги по изготвяне на инвестиционен проектен план
– втори транш, сума в размер на 0,4% (до 45 000 евро) от привлечените частни инвестиции с цел реализирането на плана.

Българо-румънската търговско-промишлена палата (институционален партньор на Fininfo.BG) e българският партньор по програма STAGE в международния консорциум, съставен от 14 държави. Експертите на Палатата могат да съдействат с повече информация за процеса на кандидатстване. За контакти: project@brcci.eu.

Повече информация за обявените покани и за цялостната концепция на инициативата ще намерите на сайта на проект STAGE.

Можете да изгледате и видеозаписа от онлайн инфо сесия, посветена на програмата за финансови грантове на STAGE.

Абонатите на Fininfo.BG могат да намерят повече информация за поканата тук.