×

Нашите консултанти

Пламенка Върбанова

Пламенка Върбанова

Мениджър проекти и консултант по финансиране

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка, управление и финансово отчитане на проекти по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията", Програма "Развитие на човешките ресурси", Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество, управление на бюджети; договори с подизпълнители и тръжни процедури.

Пламенка Върбанова е дългогодишен консултант по управление на проекти. Професионалният ѝ опит започва с финансово управление, преминава през семеен бизнес и предприемачество, а в последните 14 години е в сферата на управлението на проекти с външно финансиране. По образование е икономист, с магистърска степен по регионално развитие от Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Участвала е в създаването на проекти по всички оперативни програми от влизането на страната ни в Европейския съюз до днес, включително по предприсъединителните фондове и програмите, управлявани на ниво Европейската комисия. Експертизата ѝ обхваща познания и опит в цялостния проектен цикъл – от проектната идея, през оформянето, намирането на финансиране, изпълнението и отчитането, до постигане на устойчивост на резултатите. Специализацията ѝ е във финансовия аспект на проектите – планиране, бюджетиране, мониторинг на финансовото изпълнение, отчитане на разходите. Има опит както в частния, така и в публичния сектор.

Пламенка Върбанова е част от екипа на FinInfo.BG от създаването на компанията до сега. Тя е един от консултантите, които ежедневно следят и подготвят материалите за информационната платформа.