×

Новини

Платформа за инвестиции в енергийна ефективност

29.07.2021

Европейската комисия стартира платформата за мониторинг и сравнителен анализ на инвестициите в енергийна ефективност „De-risking Energy Efficiency Platform“ (DEEP, версия 2.0) [1]. Тя представлява база данни [2] от открити източници и има за цел да подпомогне оценката на рисковете и ползите от инвестиране в енергийна ефективност.

DEEP предоставя информация по държави в Европа (и допълнително САЩ, Канада и Турция), както и обобщени данни за ЕС, относно проекти за инвестиции в енергийна ефективност. Проектите са разделени на две групи: строителство на сгради и промишлени отрасли. За всяка от двете групи могат да се добавят допълнителни класификатори, като платформата предоставя данни относно успеваемостта на проектите в зададените категории според необходимото време за възвръщаемост на инвестициите и възможностите за ограничаване на разходите.

На 14.09.2021 ще се проведе обучение за потребителите на DEEP под формата на уебинар, като ще има възможност за задаване на въпроси към организаторите. Повече информация: тук.

Връзка към платформата - тук.
 

[1] Платформата е разработена от Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) към Европейската комисия.
[2] Понастоящем съдържа информация за 17 000 проекта от 30 източника