×

Новини

ПО-ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ ПО СХЕМИТЕ ЗА МИКРОКРЕДИТИРАНЕ

Обновена на: 11.08.2023 26.11.2020

Фондът на фондовете облекчи условията за получаване на кредити със споделяне на риска, които се предоставят от три финансови посредника - "Сис Кредит", "Микрофонд" и "Първа инвестиционна банка" (ПИБ).

За период от 9 месеца след края на въведената извънредна епидемична обстановка се прилагат допълнителни облекчения:

- Кандидатите могат да се възползват от гратисен период за изплащане на главницата и/или лихвата по кредита със срок до три години и отпускане на малки кредити до 5 000 лв.

- Отпада изискването стартиращите предприятия да не са разпределяли печалбата си.

- Въведените до сега минимален размер от 5 000 лв. и минимален срок за погасяване от 12 месеца са премахнати.

- Отменено е и условието кандидатите да имат 3 приключени финансови години, като облекчението е те да са регистрирани преди не повече от 5 години.

- Облекчават се административните изисквания за доказване на целесъобразността на извършваните разходи.

- По отношение на оборотните кредити не е необходимо да се представят бизнес план, както и други доказателства, позволяващи проверка дали подкрепата е използвана за намаляване на последиците от корона кризата, както беше до сега.

Повече за условията за кандидатстване и получаване на кредити можете да прочетете в раздел "АКТИВНИ":

СИС Кредит

Първа инвестиционна банка