×

Новини

ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ЩЕ БЪДЕ ОСИГУРЕНО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МСП

08.07.2022

Министерството на иновациите и растежа предвижда финансиране за малки и средни предприятия (МСП) с цел укрепване на техния научноизследователски и иновационен потенциал и капацитет. Средствата са осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост, "Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации".

Ще бъдат подпомогнати проекти на иновативни МСП, които в периода 2018-2022 г. са получили Печат за върхови постижения* по конкурсите на Европейския съвет за иновации по програмите „Хоризонт 2020“ (2014 – 2020 г.) и „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.). Министерството на иновациите и растежа отправя покана към тези компании да попълнят кратък въпросник, с който да изразят своя интерес да бъдат финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост.

Това е единствено предварително проучване. В момента се разработват конкретни насоки за подаване на проектните предложения.

* Печатът за върхови постижения е сертификат за качество, който Европейската комисия дава на проектни предложения, които са били подадени и оценени, че покриват качествените изисквания на съответния инструмент за финансиране на ЕС, но в крайна сметка не са били финансирани заради недостиг на бюджета по съответния конкурс. Печатът за постижения предоставя на тези проектни предложения възможност да получат средства от други финансови източници.