×

Новини

ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ДЕСЕТТЕ ГОЛЕМИ ОБЩИНИ

28.03.2024

Обявена е първа фаза за подаване на проектни идеи за интегрирано градско развитие в 10-те големи общини у нас: Столична община, Видин, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен, Велико Търново и Благоевград.

Бюджетът на процедурата от близо 640 млн. лв. е предварително разпределен между общините и се осигурява от Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 (ПРР). 

Финансирането за един проект може да е до 100%, а за него могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство много широк кръг бенефициери – самите общини, бизнес и браншови асоциации, държавни органи, училища, университети, лечебни заведения, културни институти, неправителствени организации и др. могат да подават своите проекти не по-късно от 9 май 2024 г. 

По поканата се извършва подбор на проектни идеи, които да бъдат включени в актуализираните списъци с важни за общините проекти към програмите за реализация на Плановете за интегрирано развитие на десетте общини (ПИРО). Самите планове са публично достъпни на сайтовете на съответните общини. 

За финансиране се избират проектните идеи, които най-добре съответстват на целите и приоритетите, заложени в ПИРО. Те могат да бъдат в една от следните области:
 - Насърчаване на икономическата активност;
 - Енергийна ефективност;
 - Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност;
 - Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;
 - Зелена градска среда и сигурност в обществени пространства;
 - Образование, здравеопазване, социални услуги;
 - Култура, спорт и туризъм;
 - Проектите могат да включват инфраструктурни мерки, доставка на оборудване, внедряване на нови технологични решения и т.н. 

На 10 април, четвъртък, от 10:00 ч. Управляващият орган на ПРР организира информационен ден, на който ще бъдат представени детайлно указанията за кандидатстване по Приоритет 1 “Интегрирано градско развитие”. Събитието ще се проведе онлайн чрез платформата Webex на следния линк: https://mrdpw-bg.webex.com/mrdpw-bg/j.php?MTID=m323e6a9165e5d6d37eda375343670648.

КАК ПОМАГАМЕ НИЕ? 

Консултантите на Fininfo.BG могат да предоставят съвети и насоки за оформяне на проектните идеи и оценка на тяхното съответствие и шансове за успех. Заявете консултация с опитен експерт или ни пишете ни на info@fininfo.bg.
 

Абонатите на Fininfo.BG могат да се запознаят с подробностите и условията за кандидатстване тук
Скоро се очаква такава процедура да бъде открита и за други 40 градски общини.