×

Новини

ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД

02.12.2022

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) информира, че представителите на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради могат да се свържат с общините по места, за да започнат подготовката на документи, както и по въпроси свързани с цялостния процес на кандидатстване.

Условията за кандидатстване по предстоящата за обявяване процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ предвиждат проектните предложения да се подават от общинските и районните администрации, които са водещи партньори. Сдруженията на собствениците, които желаят да се включат в програмата трябва да сключват партньорски споразумения с общините (районните администрации) преди подаването на проектите.

За да се улесни процесът по подготовката на документацията, МРРБ публикува списък на лицата от общинските администрации, които ще са ангажирани с този процес (подготовка на документи и всякакви други въпроси).

Припомняме, че в момента тече и обществено обсъждане на документацията по Етап II на процедурата, който се предвижда да стартира през април 2022 г.