×

Новини

ПОДКРЕПА ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ПРЕЗ 2021 Г.

05.02.2021

КАКВО се финансира:
Държавата одобри Националния план за действие по заетостта през 2021 г., в който са заложени увеличения на средствата за програми, мерки и обучения по ключови компетентности. През тази година се очаква:
- Да се увеличи броят на субсидираните работни места с 12.2 % в сравнение с 2020 г.;
- С над 10 % да се увеличи заплащането на различни категории лица*;

* За младежите, включени в програмата „Старт на кариерата“ - от 700 лв. на 800 лв.;
* За младежите медиатори от общините – от 730 лв. на 830 лв.;
* За наставник - от 180 лв. на 200 лв.;
* За ромските медиатори със средно образование - от 650 на 750 лв.;

- Да се осигурят средства за обучение по ключови компетентности за около 1 000 заети лица в малки и средни предприятия (МСП);
- Финансиране на дейности, които да повишат уменията на възрастните хора в областта на цифровите технологии;
- Средствата за транспортни разходи на заетите лица от програмите по субсидирана заетост да се увеличат с до 20% (от 122 лв. до 130 лв.);
- Организиране на обучения за придобиване на професионална квалификация и за ключови компетентности.

Допълнително по проект "Красива България", също насочен към стимулиране на заетостта и подобряване на обществената среда, ще се осигури заетост на около 230 души.
 

Източник