×

Новини

ПОДКРЕПА ЗА ТУРОПЕРАТОРИ ЗА НЕОСЪЩЕСТВЕНИ ПЪТУВАНИЯ

02.02.2022

До края на седмицата се очаква отново да бъде отворена за кандидатстване схемата за предоставяне на финансиране на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на пандемията. Средствата ще се използват за неосъществени пътувания в периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г.

 Общият бюджет на схемата е 6 000 000 лв.

Средствата ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените заявления, но не повече от 10 % от реализирания оборот през 2019 г., за всеки кандидат и не повече от размера на загубата, която е разликата от оборота през 2019 г. минус оборота през 2020 г. и всички получени държавни помощи през 2020 и 2021 г.

Могат да кандидатстват предприятия, които имат най-малко 500 лв. спад в оборота в 2020 г. спрямо 2019 г., след приспадане на всички получени държавни помощи, и са осъществявали дейност през 2018 и 2019 г.

Очаква се подаването на заявления да стартира на 04.02.2022 г.