×

Новини

ПОДПИСАНИ СА ПЪРВИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОГРАМА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

16.09.2022

Днес бяха подписани част от договорите за изпълнение на одобрените проекти по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

От общо 920 одобрени проекта, 692 вече имат договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Очаква се в следващите дни да бъдат подписани и останалите.

Груповото подписване на документи е иновативна услуга, която Министерството на иновациите и растежа демонстрира публично за пръв път, и която ще даде възможност да се ускори процеса по договаряне по всички процедури в бъдеще.

Проектите, които са одобрени за финансиране по така наречената процедура за „енергийна ефективност“, включват дейности като саниране, подмяна на термопомпи, климатични системи и други. Бенефициенти са микро, малки и средни предприятия от сектора на преработващата промишленост. Общата стойност на проектите е 93 милиона лева, като подписаните днес договори са за 70 млн. лв. На практика, тези от бенефициентите, които не са стартирали дейността по проектите си, вече могат да го направят в рамките на договорения срок, който е не повече от 10 месеца.