Полезно

ПОКАНА ЗА ПРОЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД

17.08.2021

Националният иновационен фонд откри своята годишна конкурсна сесия за безвъзмездно финансиране на научноизследователска и развойна дейност.

ЗА КОГО:
Предприятия, регистрирани в България или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз, в партньорство с други предприятия и/или организации за научни изследвания и разпространение на знания от държава-членка на ЕС.

КАКВО:
Финансират се научноизследователски развойни проекти за разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги. Не се финансира цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга, а само части (дейности или задачи) от научноизследователския проект, които попадат в обхвата на технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 7.

КОЛКО:
Размер на финансирането: до 500 000 лв.

КОГА е срокът:
10.09.2021 г.

За повече информация по темата, както и за достъп до други полезни програми и материали, можете да се абонирате тук.