×

Полезно

Елеонора Иванова е собственик и управител на Еллеа ЕООД – компанията, която поддържа и администрира ElleyaFinInfo.

Тя е дългогодишен консултант по бизнес развитие и управление на проекти. Повече от 20 години се занимава с проектно финансиране, инициирала и управлявала e десетки проекти с външно финансиране за български компании, участвала е в първите международни екипи за техническа помощ към българските министерства за старт на европрограмите в България. От 2010 г. Управлява собствена консултантска компания Elleya Project Management, чрез която фокусира усилия в подкрепа на малкия и среден бизнес – предоставя информация за източници на финансиране, консултира за развитие на нов бизнес, подготовка и управление на бизнес проекти, подпомага развитието на нови експортни пазари.

ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА ПРОЕКТНИТЕ ПОНЯТИЯ

Обновена на: 01.07.2024

Започваме речник на понятията, които се използват най-масово в програмите за финансиране

още +

ФИНАНСИРАНЕ ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА ХОРАТА И БИЗНЕСА ВЪВ ВЪГЛИЩНИТЕ…

30.05.2024

Какви процедури се очакват до края на годината с финансиране от Фонда за справедлив преход.

още +

ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ

01.04.2024

"Контракс" АД с новаторски идеи за развитие на градската среда, туристическите обекти и атракции и превенция на рискове за околната среда.

още +

АКТУАЛНО: С КАКВО И ЗА КОГО СА ИНТЕРЕСНИ ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО…

29.02.2024

Актуални и предстоящи покани по програмите за териториално сътрудничество.

още +

КАПИТАЛ ЗА РАСТЕЖ И НОВИ ПРОЕКТИ – КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ОТ…

31.01.2024

Дяловото финансиране за растеж предлага на местните компании няколко предимства.

още +

ПРЕДСТОЯЩО ФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА, ОБЩИНИТЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ…

31.12.2023

Очакват се редица мерки за безвъзмездно финансиране на бизнеса, интегрирани проекти в регионите, нови възможности за университетите и научните звена.

още +

КАКВО Е КАСКАДНО ФИНАНСИРАНЕ – С КАКВО Е ИНТЕРЕСНО ЗА БЪЛГАРСКИТЕ…

31.10.2023

Краткият път към финансирането на програма „Хоризонт Европа“.

още +

СЪВЕТИ ПРИ ИНСТАЛИРАНЕ НА ФвЕЦ

28.07.2023

Въпреки, че процедурата за безвъзмездна помощ за изграждане на ФЕЦ за собствени нужди…

още +

ЗЕЛЕНОТО БЪДЕЩЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ КОМПАНИИ

25.07.2023

Сред заинтересованите от прехода към устойчивост и повишаване на конкурентноспособността са логистичните компании.

още +

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛСКОТО…

01.06.2023

Предистик ООД може да даде решението, а Плана за устойчивост ще предостави финансиране.

още +

ИНВЕСТИЦИЯ В СОБСТВЕНА ФвЕЦ – КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ И КАК ДА ГИ…

01.06.2023

Партньорите ни от Нетинс разясняват за нас защо е препоръчително да застраховаме инвестицията в собствена ФвЕЦ?

още +

ЗА КАКВО ДА СЕ ГОТВИМ ПО НОВИЯ ПОДХОД ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ…

21.04.2023

През 2021 - 2027 г. ще се финансират комплексни проекти за развитие на регионите чрез комбиниране на дейности и средства от различни програми и за различни територии.…

още +

ПРЕДСТОЯЩО ФИНАНСИРАНЕ ЗА STEM ЦЕНТРОВЕ В УЧИЛИЩАТА

Обновена на: 19.04.2023

Възможност за училища, дизайнери, ИКТ компании и доставчици на оборудване и обзавеждане да участват в изграждането на училищните иновативни учебни модели

още +

КРЕДИТЕН РЕСУРС И ДЯЛОВ КАПИТАЛ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ…

30.03.2023

Подкрепа за бизнеса до 2027 г. с кредитен ресурс за стартиране и развитие на дейността, внедряване на иновации и преход към ресурсо-ефективна икономика

още +

ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2021 – 2027…

29.03.2023

Какво е ИСИС и защо е важно за бизнеса да знае за иновационната статегия на България.

още +

БЪЛГАРИЯ В ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Обновена на: 28.03.2023

Български организации ще могат да участват отново в 5 програми за трансгранично сътрудничество

още +

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИ И КИБЕРСИГУРНОСТ ВЪВ ПУБЛИЧНИЯ…

27.03.2023

Програма Научни изследвания, иновации и дигитализация предвижда финансиране на администрациите, които управляват данни, за дейности по тяхната защита и киберсигурност

още +

НОВАТА ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БИЗНЕСА

Обновена на: 14.02.2023

За кои бизнеси и какви пари очакваме през 2023 и следващите години

още +

ПРОГРАМА РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Обновена на: 09.02.2023

Организации от осем български и седем румънски гранични региона ще изпълняват общи проекти и през новия програмен период

още +

ПРОГРАМА БЪЛГАРИЯ - ГЪРЦИЯ

Обновена на: 08.02.2023

Организации от четири български и седем гръцки региона ще имат възможност да изпълняват съвместни проекти и през новия програмен период

още +

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

03.10.2022

Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. има като стратегическа цел да допринесе за смекчаване и намаляване на бедността, частично премахване на…

още +

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Обновена на: 04.08.2022

Новата програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР) ще инвестира средства, с които да осигури разнообразни ресурси за подкрепа на различни групи хора

още +

А, Б, В на инвестицията във фотоволтаична централа

15.12.2022

Съветите на консултанта: какво трябва да знаем, ако планираме инвестиция във ФвЕЦ

още +

ПЕЧАТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

28.11.2022

"Seal of Excellence" е знак за качество на иновативни идеи, които заслужават финансиране

още +

НОВА НАРЕДБА ЗА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ

18.11.2022

Променят изискванията към енергийните одити; проектите в подготовка ще трябва да се преразгледат.

още +

ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРЕЗ…

09.11.2022

Предстои обявяване на планираните за 2023 г. процедури за финансиране на бизнеса за инвестиции в човешки ресурси

още +

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ…

13.10.2022

в началото на 2023 г. се очаква да заработят дяловите и дългови инструменти за възстановяване, растеж, иновации, дигитализация и енергийна ефективност на бизнеса

още +

ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027

06.10.2022

Програмата, по която основно се финансира инфраструктура, за първи път отваря врати…

още +

ЕВРОПЕЙСКАТА КОСМИЧЕСКА АГЕНЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

20.09.2022

сътрудничеството на България с Европейската космическа агенция в полза на малките и средни предприятия и стартъпите в космически проекти и приложения.

още +

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ФИРМИТЕ ОТ ИТ СЕКТОРА

15.08.2022

Ако правите софтуер, имате решения за информационна сигурност, виртуална реалност или изкуствен интелект, тази статия е за вас

още +

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ – КАКВО ДА ОЧАКВАТ…

22.07.2022

Поканата за кандидатстване е отворена от 22 юли до 21 септември 2022 г. Какво ново, какво старо и какво ще притесни потенциалните кандидати

още +

НОВИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ С ПРИОРИТЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС…

18.07.2022

Инженерните фирми, архитектурните бюра и фирмите за отпадъци е добре да знаят, че вече са в приоритетите за финансиране по програмите, управлявани в България

още +

CROWD FUNDING ИЛИ ГРУПОВО ФИНАНСИРАНЕ ЗА МАЛКИ ФИРМИ

27.06.2022

Още един източник за финансиране на иновативни проекти на МСП, които трудно могат да се преборят с бюрокрацията на финансовите институции

още +

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА FININFO.BG: ТЕМА 9

23.06.2022

Ключът към партньорството в европейските програми за териториално сътрудничество. С какво е ценна програма Еразъм за фирмите

още +

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА FININFO.BG: ТЕМА 8

22.06.2022

Субсидии за наемане на работа и обучение, подкрепа за започване на бизнес, социалните предприятия и творческите индустрии

още +

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА FININFO.BG: ТЕМА 7

21.06.2022

Предприятия с над 250 души също могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ по част от новите европейски програми

още +

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА FININFO.BG: ТЕМА 6

20.06.2022

Финансиране за земеделци, животновъди, преработватели на земеделска продукция, рибовъдни стопанства и фирмите в селските райони

още +

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА FININFO.BG: ТЕМА 5

17.06.2022

Финансиране на проекти за ефективност на ресурсите, оползотворяване на отпадъците, пречистване и опазване на водите, ниско въглеродна икономика

още +

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА FININFO.BG: ТЕМА 4

16.06.2022

Финансиране за технологично обновление в предприятията, иновации и научни разработки с пазарно приложение

още +

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА FININFO.BG: ТЕМА 3

15.06.2022

Саниране, енергийна ефективност, модернизация и нова инфраструктура

още +

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА FININFO.BG: ТЕМА 2

14.06.2022

Фотоволтаични централи за бизнеса, панели за домовете, зарядни станции и още...

още +

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА FININFO.BG: ТЕМА 1

10.06.2022

Финансиране за дигитализация, цифров преход, киберсигурност, свързаност

още +

НОВАТА ПРОГРАМА „ДУНАВСКИ РЕГИОН 2021-2027“

27.05.2022

Време е да се подготвят проекти. Първата покана се очаква през септември 2022 г.

още +

ПРОГРАМА БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ

08.04.2022

Организации от шест български и седем сръбски региона ще имат възможност да изпълняват съвместни проекти и през новия програмен период (2021-2027 г.).

още +

НОВАТА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 г. – ВЪЗМОЖНОСТИ…

01.04.2022

Какво финансиране ще има за компании, висши училища, сдружение на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради, индивидуални собственици и др.

още +

ПРОГРАМА УРБАКТ IV 2021-2027

01.04.2022

Обмен на знания и добри практики между градовете от Европейския съюз и различните нива на управление за интегрирано устойчиво развитие и политика на сближаване

още +

КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧВА С ГРАНТОВОТО ФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ

25.03.2022

Безвъзмездна помощ за фирмите, каква и за кого?

още +

ПРОГРАМА БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ

18.03.2022

Организации от три български и два турски региона ще имат възможност да изпълняват съвместни проекти и през новия програмен период

още +

КАКВО ИМА ЗА БИЗНЕСА В ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

12.03.2022

Средствата за закупуване на машини и оборудване; ВЕИ инсталации и съоръжения за съхранение на енергия; ваучери за софтуерни решения са най-чакани от фирмите

още +

ПРОГРАМА БЪЛГАРИЯ – СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

25.02.2022

Организации от два български и три македонски региона ще имат възможност да изпълняват съвместни проекти и през новия програмен период

още +

МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ - ЕС ПО-БЛИЗО ДО НАС?

08.02.2022

Какво са МИГ, как финансират проекти, какво се очаква през 2022 г. и след нея.

още +

НОВАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ОТ 2023 г.

04.02.2022

Гарантирани бюджети за малките стопанства и чувствителните сектори; засилена екологизация и повече информация са акценти в Стратегическия план на България

още +

Финансиране за селското стопанство и селските райони през 2022…

03.12.2021

Какви мерки очакваме през 2022 г. и какво предстои след въвеждането на новата селскостопанска политика от 2023 г.

още +

Програма LIFE подкрепя проекти и на бизнеса

23.08.2021

За да бъдат финансирани, т.нар. „close-to-market“ проекти следва да предлагат иновативни демонстрационни решения с принос към околната среда и климата.

още +

Стъпка 5: Реализирайте одобрения проект

18.08.2021

Какви са вашите ангажименти, къде са подводните камъни и от какво зависи успеха

още +

Стъпка 4: Подгответе проектно предложение съвместно с избрания…

17.08.2021

С подписването на договор с консултанта работата не приключва, а едва сега започва…

още +

Стъпка 3: Вземете решение за кандидатстване

01.06.2021

Дотук добре. Имате програма, имате и консултант. А имате ли необходимите ресурси?

още +

Стъпка 2: Изберете консултант

31.05.2021

Със сигурност може да се реализира европроект и без консултант, но без предишен опит е трудно. Големият въпрос е как да изберем добър консултант?

още +

СТЪПКА 1: ФОРМУЛИРАЙТЕ ИДЕЯТА, ЗА КОЯТО ТЪРСИТЕ ФИНАНСИРАНЕ

22.05.2021

Най-големият гарант, че вашият европроект ще се провали, е да не знаете какво точно искате да направите.

още +

Икономически сектори с приоритет за подпомагане през следващите…

19.05.2021

Малки и средни предприятия от кои сектори ще могат да се възползват в най-пълна степен през 2021 – 2027г. 

още +

Финансиране за МСП през следващите 7 години

19.04.2021

Каква помощ от европрограмите да очакват малките и средни предприятия през периода 2021 – 2027 г.?

още +