×

Новини

ПОМОЩ ЗА АВИОПРЕВОЗВАЧИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАНДЕМИЯТА

22.03.2022

Европейската комисия одобри схема за подпомагане на въздушните превозвачи, която да отговори на нуждите от ликвидност на тези компании и да им помогне да продължат дейността си по време и след пандемията.

Оказаната помощ ще е под формата на директни безвъзмездни средства и е разделена на два вида - подкрепа за непокритите фиксирани разходи за въздушни превозвачи, чийто оборот е намалял с 30% за периода март 2020 - декември 2021 г. и помощ в ограничен размер за предприятия, които са отчели спад в оборота под 30% през 2020 г. в сравнение с предходната 2019 г.

Общият бюджет по мярката е 60 000 000 лв. като предстои да се изготвят правилата за неговото предоставяне. Финансирането е осигурено от държавния бюджет по „Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“.

Повече информация може да видите тук.