Новини

ПОМОЩ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

10.11.2022

Две нови възможности за подпомагане на земеделските стопани за справяне с негативните последици върху сектора: в резултат на военните действия в Украйна и в резултат на климатичните условия.

Отваря се нов „прозорец“ за прием на заявления по схема „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани, които не са успели да го направят през септември. Документи ще се приемат от 14 до 18 ноември в общинските служби „Земеделие“ по постоянен адрес на физическото лице (едноличния търговец) или по седалището на юридическото лице.

Общият бюджет на схемата е 426 млн. лв., като през първия прием през септември са одобрени 35 754 заявления за 350 715 889 лв.
Максималната стойност на помощта за предприятие, чиято дейност е в сектора на първичното производство на селскостопански продукти е до 62 000 евро (121 261 лв.).

Предстои да се изготвят указания за предоставяне на помощ по схемата „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“. Земеделските стопани, физически и юридически лица, които имат издадени констативни протоколи за 100% пропаднали площи със земеделски култури през 2022 г. могат да кандидатстват за компенсации. Последиците следва да са в резултат на неблагоприятни климатични условия – измръзване/слана, буря, пороен/проливен/непрекъснат дъжд с ураганен вятър, наводнение, градушка, суша/засушаване.

Общият предвиден бюджет до края на годината е 2 300 000 лв. Средствата се предоставят като процент от производствените разходи (действителните разходи за отглеждане) по култури:
- до 80 % за плодове, зеленчуци, етерично-маслени, технически, фуражни;
- до 40 % за зърнено-житни и зърнено-бобови;

В случай, че пострадалите стопани нямат сключени застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане.

Предстои да бъде отворена за подаване на заявления.