×

Новини

Предпочитани сектори за финансова подкрепа от Invest EU

13.10.2021

До края на октомври 2021 г. се очаква окончателното потвърждение на ЕК за включването на Българската банка за развитие (ББР) в програма InvestEU 2021-2027 г. Тя е основен инвестиционен инструмент на ЕС за възстановяване на икономиките, екологичния напредък и заетостта в Европа след ковид кризата.

ББР вече проведе консултации с търговски банки, лизингови компании и небанкови финансови институции, а също и със заинтересовани кредитополучатели, които позволяват структурирането на гаранционни инструменти в двете основни направления в рамките на InvestEU - подкрепа за малки и средни предприятия и финансиране на устойчива инфраструктура.

Проучването показва, че предпочитаните сектори за получаване на подкрепа от програмата са: прилагане на зелени технологии; екологично управление на ресурсите, водите и отпадъците; подобряване на логистичните и комуникационни системи на предприятията; въвеждане на нови технологии; подкрепа за стартъпи и компании на жени предприемачи. Относно размера на финансирането участниците в проучването посочват рамките 7,5 млн. евро - 15 млн. евро по компонент „Устойчива инфраструктура“ и до 7,5 млн. евро за компонент „Малки и средни предприятия“, а за срокове на кредитирането - съответно до 180 и до 120 месеца.

Според информация от официалното заявление на ББР пред ЕК общият ресурс, който банката може да мобилизира с подкрепата на ЕС и с участието на финансовия сектор, е приблизително 1,7 млрд. лева. Предстои структуриране на гаранционните продукти по програмата, избор на финансови посредници и сключване на споразумения с тях.

Подробности за проведените от ББР консултации, вкл. доклада с резултатите можете да научите от тук.

Повече за InvestEU можете да прочетете тук.