×

Новини

ПРЕДСТОИ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В УЧИЛИЩАТА

13.05.2022

Скоро се очаква финалното одобрение на националната програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общински училища. Целта е да се подобри спортната култура в училищата чрез инвестиции в изграждане, разширяване и модернизиране на спортната база на образователните институции.

Получатели на помощта могат да са общини (за общински училища) и държавни училища.

Повече информация какви дейности и разходи са допустими, до кога и как ще се кандидатства, можете да намерите в раздела на платформата, достъпна за абонати.