Новини

ПРЕДСТОИ ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

18.05.2023

В средата на юни се очаква да стартира приемът на проекти за разработване на иновации в предприятията. Това е първата покана по новата програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027, насочена към микро, малки, средни и големи компании от различни икономически сектори. Финансова подкрепа ще могат да получат и Small Mid Caps дружества.

Общият ресурс е 127 млн. лв., като всеки одобрен проект се очаква да получи между 50 000 и 500 000 лв. безвъзмездна помощ за иновации, свързани с роботи, изкуствен интелект, безжични мрежи, облачни и водородни технологии, нови решения за биотехнологии и индустрии за здравословен начин на живот.

Грантовете ще се отпускат за дейности, които попадат в някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021 – 2027:

  • „Информатика и ИКТ“ ;
  • „Мехатроника и микроелектроника“;
  • „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“;
  • „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“;
  • „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Предварителните условия за кандидатстване по схемата са достъпни за абонатите на нашата платформа.

Абонирайте се и вие, за да не пропускате важна информация относно предстоящи и актуални програми.

Нашите експерти и партньори са готови да укажат подкрепа на всички компании, които желаят да кандидатстват. Обадете ни се, за да ви препоръчаме консултант, който да потвърди допустимостта на проектната ви идея и да направи предварителна оценка за успеваемост. Ако имате нужда от допълнителна експертиза, партньорите ни са на ваше разположение.